Draagvlak ouders stakingen voor basisonderwijs daalt

Steeds meer ouders balen van de stakingen in het basisonderwijs. Toch leggen leraren woensdag 14 februari massaal het werk neer.

,,Het draagvlak van ouders voor de actie daalt’’, zegt Paul Moltmaker van Plateau met dertien basisscholen in Assen. ,,Voor de eerste staking hadden ze begrip maar bij de derde is dat anders. Je zadelt ze op met een probleem.’’ Als scholen dicht zijn, moeten ouders zelf voor opvang zorgen. De kinderopvang moeten ze zelf betalen.

Huilende ouder

In Veendam krijgt bestuurder Jan Paul ten Brink van OPRON boze mails van ouders. ,,Een deel is er klaar mee’’, zegt hij. Directeur Irma Veenhuizen van basisschool De Vuurvogel in Assen had een huilende ouder aan haar bureau. Die kan de opvang niet betalen. ,,We zitten in een wijk met lagere inkomens.’’ Daarom blijven komende woensdag drie leraren op school om kinderen op te vangen. Zo zijn er meer scholen met een alternatief programma.

Andere acties

Ouders hebben begrip voor de eisen van leraren, zegt Peter Hulsen van belangenorganisatie Ouders&Onderwijs. ,,Maar steeds meer vragen zich af of er geen andere manier dan staken is om dat duidelijk te maken.’’

Stonden in oktober acht van de tien ouders achter de staking, nu zijn dat nog zes van de tien. Ze balen vooral van de uitval van lessen. Kinderen die geen les krijgen bij gebrek aan invallers en dan komen de stakingsdagen daar nog eens bovenop. Hulsen: ,,Ze vinden dat hun kind recht heeft op onderwijs.’’

Vijfduizend stakers

Toch legt met merendeel van de leerkrachten het werk woensdag neer. Bijna alle scholen in Groningen en Drenthe zijn gesloten.

De vakbonden verwachten tussen de vijf- en zesduizend stakers op het Suiker Unie-terrein in de stad Groningen. Daar is een programma met muziek, sprekers van onderwijsbonden en kunnen leraren zich als staker registreren.

Doorbetalen stakers

Dat zullen veel meer mensen doen dan de vorige keer. Schoolbestuurders zeggen de staking te steunen, maar veel minder betalen hun personeel door. Dat komt waarschijnlijk om dat bij de vorige stakingen in oktober en december het ministerie van onderwijs zei het geld niet terug te vorderen. Daar laat ze zich dit keer niet over uit. Een rekening achteraf kunnen schoolbesturen zich niet allemaal veroorloven.

Minder werkdruk, hoger salaris

Leerkrachten in het basisonderwijs staken omdat ze meer geld willen voor werkdrukverlaging en een hoger salaris. Afgelopen vrijdag bereikten de bonden en de werkgevers een akkoord over geld voor minder werkdruk. Dat geld komt niet pas in 2021 beschikbaar maar al volgend schooljaar. Een school met 225 leerlingen krijgt drie jaar achtereen 35.000 euro voor extra personeel en vanaf 2021 65.000 euro. Ze kunnen er leerkrachten of klassenassistenten voor inzetten. Het geld is meer dan welkom maar de praktijk is weerbarstig: want waar vinden besturen leerkrachten? Nu al is er een lerarentekort, zijn er nauwelijks invalleerkrachten te vinden en zien scholen zich genoodzaakt gedurende de griepgolf leerlingen naar huis te sturen.

Verder willen de bonden meer geld voor salarisverhoging. Een hoger salaris moet meer jongeren en zij-instromers het onderwijs in lokken, en met name jongens.

menu