Er zijn meer vaccins en meer prikkers. Maar dat is niet de enige reden dat het vaccineren nu zo veel sneller gaat. Het vaccineren zelf gaat bij wat jongere mensen ook aanzienlijk sneller. En de bulk-generatie van net na de babyboomers komt nu.

Op de priklocaties van de GGD’s in Groningen en Drenthe is het een komen en gaan van 65-plussers die gevaccineerd worden. Nu er steeds meer vaccins beschikbaar komen, breiden de GGD’s het aantal priklocaties uit. De GGD’s huren extra vaccineerders in. In Groningen en Drenthe van de huidige vijfhonderdhonderd naar negenhonderd prikkers.

Maar dat is niet de enige reden dat het nu steeds sneller begint te gaan met het vaccineren. Hoe jonger de doelgroep is, hoe sneller het prikken zelf gaat. ,,De mensen die nu aan de beurt zijn hoeven minder vaak voor een gezondheidscheck langs de arts’’, merkt Linda van der Heide van de GGD Drenthe.

Mensen moeten altijd een vragenlijst invullen over hun gezondheid voordat ze geprikt worden. Bij de alleroudsten is er vaker iets, ze gebruiken medicijnen of hebben een ziekte of aandoening. Maar het gaat gewoon allemaal wat sneller bij de wat fittere groepen die nu aan de beurt komen. ,,Dat maakt dat we bij de jongere groepen die nu komen gewoon veel meer prikken zetten per uur dan bij de ouderen.’’

Geboortejaar 1961 kan afspraak maken

‘Jongeren’ dat is dan relatief. Bij de GGD’s worden nu vooral 65-plussers geprikt, waar het eerst meer tachtigers waren. Maar de leeftijdsgroepen daaronder komen nu ook snel aan bod. De eind-zestigers hebben vaak al afspraken en sinds deze week kan ook iedereen met geboortejaar 1961 een afspraak maken. De groep daartussen, van 60 tot 65 jaar, is immers al via de huisarts geprikt.

Daarmee zijn de meeste échte babyboomers wel aan de beurt geweest, en de generatie daar vlak onder is nu. Kijkend naar de bevolkingspiramide van Nederland zijn dat net de leeftijdsgroepen met het hoogste aantal inwoners. De officiële ‘babyboom’ is de generatie van vlak na de oorlog, geboren tussen 1945 en 1955.

Meest voorkomende leeftijd is 51 jaar

Maar in het spraakgebruik wordt ook de generatie van vijftien jaar daaronder nogal eens uitgemaakt voor ‘boomer’; de mensen geboren tussen 1955 en 1970. Dat is ook precies waar de CBS-bevolkingspiramide het dikst is. De meest voorkomende leeftijd in Nederland is 51 jaar, oftewel in het jaar 1969 zijn de meeste mensen geboren. Daarboven is er een piek bij de 56 jaar, geboortejaar 1964.

Die hele babyboom en de groep daar vlak na komt de komende maand aan de beurt, verwachten de GGD’s. Het zijn doorgaans fitte mensen die snel door de prikstraat kunnen. ,,In juni gaan we vier keer zoveel prikken als nu’’, weet GGD-woordvoerder Van der Heide. In Drenthe worden nu bijvoorbeeld 15.000 prikken per week gezet. Dat worden er straks 60.000. Dan kan het snel gebeurd zijn, inderdaad zoals Hugo de Jonge voorspelde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus