De wervingscampagnes van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en NHL Stenden hebben duizenden sollicitanten opgeleverd. De onderwijsinstellingen willen hiermee de klappen van corona en de extra toestroom van studenten opvangen.

Het aantal studenten nam vorig jaar fors toe, mede omdat door de pandemie het centraal eindexamen werd afgelast. Ook kozen veel scholieren ervoor geen tussenjaar te nemen.

Ruim 7000 reacties op 465 vacatures bij de RUG

De RUG stelde sinds begin dit jaar tot op heden 465 vacatures open. Hier reageerden 7674 sollicitanten op. Hieronder bevinden zich ook de vacatures voor het project Ruggesteun dat vanwege de gevolgen van de coronapandemie in het leven is geroepen. ,,Ongeveer 150 van deze posities zijn inmiddels ingevuld, 235 bevinden zich in de fase van selectiegesprekken en rond de 60 staan nog vacant’’, laat woordvoerster Anja Hulshof weten.


loading


Het kabinet investeert in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de komende twee jaar in totaal 8,5 miljard euro om achterstanden weg te werken die zijn ontstaan doordat onderwijsinstellingen wegens de uitbraak van corona lange tijd dicht waren en waardoor alleen digitaal onderwijs mogelijk was. Hulshof: ,,Normaal gesproken werven we tussen de 700 en 750 nieuwe collega’s. Dit jaar komt daar naar verwachting als gevolg van de NPO-middelen ongeveer 95 posities extra bij. De uitdaging is daarbij naast het aantal dat we in een relatief korte termijn moeten werven.’’

Hanze en NHL hebben driehonderd vacatures

Want de RUG hoopt dat het project Ruggesteun nog voor de zomer is afgerond. ,,Onze verwachting is dat we een groot deel van de 465 functies zullen invullen voor september. Voor het invullen van de vacatures kunnen we voor een deel putten uit onze interne arbeidsmarkt. Te denken is hierbij aan mogelijkheden om het dienstverband van zittende staf uit te breiden of te verlengen. Daarnaast kunnen Research Master-studenten solliciteren op sommige startersfuncties.’’


loading


Maar ook de Hanzehogeschool en NHL Stenden zijn op zoek. ,,Via het NPO krijgt ook de Hanzehogeschool een extra financiële bijdrage voor extra begeleiding en ondersteuning van studenten ten behoeve van hun studievoortgang, stages en welzijn’’, zegt woordvoerster Evanya Breuer. ,,Maar ook voor de ondersteuning van docenten.’’

1800 reacties op honderd banen

De eerste wervingscampagne startte half mei. ,,We kiezen er bewust voor om onze wervingscampagne voor nieuwe collega’s verspreid in de tijd uit te rollen, per deelcampagne richten we ons op een andere doelgroep, zoals docenten en ondersteunend personeel of domein, zoals welzijn, economie, kunsten, techniek, ICT. Hiervoor zijn in totaal 200 vacatures, waarvan 140 docenten. Tot nu hebben zo’n 350 mensen gesolliciteerd. Na de zomer volgen campagnes voor andere groepen.’’


loading

NHL Stenden heeft ongeveer 100 vacatures. ,,Op dit moment hebben er 1800 mensen gereageerd’’, zegt personeelsdirecteur Alette Hospers van de hogeschool met locaties in Assen, Emmen, Meppel, Groningen en Leeuwarden ,,Hier zitten 600 open sollicitaties bij. Toch blijft het moeilijk om docent-onderzoekers voor de opleidingen in de sectoren techniek en ICT te vinden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen