Dwarsligger is toch voor dijkturbines

Het ziet ernaar uit dat de bouw van drie omstreden windturbines op de Oostpolderdijk tussen de Eemshaven en Delfzijl, waarschijnlijk toch doorgaat.

Het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest is niet langer hopeloos verdeeld over de plaatsing van turbines op de zeekering door energieproducent RWE/Essent. Eind vorig jaar was voor bestuurslid Carla Alma van Water Natuurlijk, de ingreep nog onacceptabel.

Aantasting van flora en fauna

Dat had te maken met de aantasting van flora en fauna, de veiligheid van de dijk en de bescherming van natuurschoon langs de Waddenkust. Zij vreesde dat na de Oostpolderdijk ook de Emmapolderdijk, die ten westen van de Eemshaven ligt, aan de beurt zou komen. RWE/Essent wil ook hier een rij windmolens plaatsen.

Alma: ,,In het nieuwe voorstel van ons bestuur is de Emmapolderdijk losgekoppeld. Windmolens daar wordt een heel ander verhaal.’’

Aanvullingen

De ‘bekering’ van Alma heeft te maken met enkele wijzigingen en aanvullingen op het eerdere voorstel van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

,,De grootste bezwaren zijn weggenomen. Deskundigen hebben me ervan overtuigd dat met de bouw van turbines op de Oostpolderdijk, de veiligheid van de zeekering en dus de inwoners niet in het geding is. Verder is het zo dat de vogelbescherming gediend is met de aanleg van twee nieuwe broedeilanden voor sterns.

Verstoorde omgeving

Alma legt verder uit waarom ze deze keer niet voor de Oostpolder gaat liggen. ,,Het gebied bij Delfzijl heeft een sterk industrieel karakter. De omgeving is toch al verstoord door windmolens. Je kunt er niks meer verpesten.’’ Desondanks wil Alma niet verder vooruitlopen op de besluitvorming van het waterschap. ,,Mijn fractie Water Natuurlijk moet hier nog een officieel standpunt over innemen. Dat gebeurt volgende week.’’

Douwe Hollenga, algemeen bestuurslid voor het CDA en verklaard tegenstander van windmolens langs de Waddenkust, houdt zijn kruit nog even droog. ,,Ik zeg nu nog niks over het voorstel.’’ Hollenga verklaarde vorig jaar dat turbines slecht zijn voor het aanzien van het Waddengebied dat de status heeft van Werelderfgoed.

Jaren

De oud-gedeputeerde van Groningen hamerde erop dat windparken op de dijk afbreuk doen aan de internationale reputatie van de Wadden die als natuurgebied volledige bescherming verdienen.

RWE/Essent is al jaren bezig met het plan voor de turbines op de dijk. De provincie is blij met het voorstel van het waterschapsbestuur. De turbines zijn nodig om de doelstelling van 855,5 megawatt stroom uit wind in 2020 te halen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.