Er gaan stemmen op om de lokale invulling van het Nationaal Programma Groningen even te laten voor wat het is.

De zeven aardbevingsgemeenten houden bij het invullen van hun lokale programma’s geen gelijke tred en dat bemoeilijkt het leggen van dwarsverbanden, aangeduid als zwaluwstaarten.

Geopperd NPG pas op de plaats te laten maken

,,Ik kan hier wel verklappen dat her en der geopperd wordt om de uitwerking van het NPG on hold te zetten (te parkeren, red.)’’, zei burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen voor de raadscommissie.

Hoogendoorn waarschuwt dat het ‘de dood in de pot is’ wanneer de lokale uitwerking van het NPG (tijdelijk) stop wordt gezet in afwachting van een duidelijker beeld van wat de toekomst Groningen brengt. Om daar in één adem op te laten volgen dat ‘temporiseren noodzakelijk kan zijn om kwaliteit te garanderen’.

Hart voor Midden-Groningen

Namens de colleges van B & W zijn de burgemeesters van de zeven aardbevingsgemeenten het algemeen bestuur van het NPG. Zijn collega-burgemeesters hebben Hoogendoorn gevraagd om met de burgemeester van Groningen in het dagelijks bestuur van het te gaan zitten en daar de agenda van de stuurgroep voor te bereiden.

In de raadscommissie in Midden-Groningen stond Hart voor Midden-Groningen op de agenda. Het stuk waarmee de gemeente invulling wil geven aan de twee keer 47,5 miljoen euro die het vanuit het NPG ten deel valt.

Continu beperkt in haar ambities

,,Een buitengewone kans’’, meent Hoogendoorn, ,,voor een gemeente die door een belabberde financiële situatie continu beperkt wordt in haar ambities.’’

Als relatieve nieuwkomer in het gebied heeft Hoogendoorn de voorbije anderhalf jaar ‘het zuur van de Groningers’, de onvrede over schadeherstel en versterking, geproefd. Hoogendoorn roept Groningers op ‘daar niet in te blijven steken’.

Lokaal programma kan blauwdruk zijn voor anderen

GroenLinks en Gemeentebelangen Midden-Groningen vinden het geen probleem als Midden-Groningen voor de muziek van het NPG uitloopt. ,,Wij hebben tenslotte onze eigen ideeën over hoe onze toekomst eruit moet zien. Ons lokaal programma kan een blauwdruk zijn voor andere gemeenten.’’

In Midden-Groningen heeft een werkgroep vanuit de gemeenteraad kaders aangegeven voor een lokaal programma dat structureel bij moet dragen aan perspectief voor de plaatselijke samenleving. ,,Er is één Nationaal Programma Groningen, maar ieder voor zich moet maatwerk voor de eigen gemeente leveren’’, aldus Hoogendoorn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen