De provincie Drenthe moet beter motiveren waarom het nodig is vogels en dieren af te schieten op en rond Groningen Airport Eelde.

Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald in een slepende procedure tussen natuurbeschermingsorganisaties Animal Rights en Fauna4Life en het Drentse provinciebestuur. Dat verleende de luchthaven vorig jaar een ontheffing om 41 vogel- en 26 diersoorten af te schieten als dat nodig is voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Niet per diersoort in kaart welke overlast ze veroorzaken

Animal Rights en Fauna4Life zijn daar faliekant op tegen en vinden dat de provincie de ontheffing onterecht heeft verleend. Daarin kregen ze vorig jaar zomer deels gelijk van de rechtbank. Die oordeelde dat in Eelde niet per dier- of vogelsoort in kaart is gebracht dat ze de veiligheid schaden en hoe dan wel, en waarom andere maatregelen dan afschot niet werken.

In haar verweer stelt de provincie dat de natuurbeschermingswet de vrijheid geeft om van die vereiste af te wijken. Maar dat vindt de rechtbank nu te kort door de bocht. Vooral omdat Drenthe ook in haar eigen omgevingsverordening vrijwel dezelfde eisen stelt aan afschotontheffingen voor vliegvelden. De rechtbank veegt het verweer van tafel en geeft de provincie een nieuwe kans te onderbouwen waarom de ontheffing overeind moet blijven.

‘Uitspraak verandert in de praktijk niks op Eelde’

In de praktijk verandert dat voorlopig niets, benadrukken zowel de provincie als Groningen Airport Eelde in een reactie op het vonnis. ,,De ontheffing blijft van kracht en het vliegverkeer van en naar GAE kan veilig plaatsvinden’’, stelt een woordvoerster van de provincie. ,,We beraden ons nu wat deze uitspraak betekent en wat de vervolgstappen zijn.’’

De luchthaven neemt afstand van de kritiek van de beide dierenbeschermingsorganisaties dat ,,bijna alles wat leeft op Groningen Airport de kogel krijgt.’’ Vooral vossen, verwilderde katten en ook aalscholvers zijn volgens Animal Rights en Fauna4Life vaak de klos door de ontheffing.

Ontheffing kost hooguit paar meeuwen per jaar de kop

In realiteit wordt op Eelde echter zelden naar het geweer gegrepen, zegt een woordvoerster. ,,We komen echt niet meteen met zwaar geschut zodra er een dier in zicht is. Meestal hebben preventieve maatregelen voldoende resultaat: verjagen met geluid of licht of weghalen van bosschages.’’ Afschot blijft volgens haar beperkt tot enkele keren per jaar. ,,Meestal gaat dat om meeuwen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Groningen Airport Eelde