Nieuwe huizen in Groningen moeten zo zuinig en duurzaam gebouwd worden als maar kan. Daar zijn de gemeenteraad en het college het roerend over eens. Maar woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ziet geen heil in eigen Groningse bouwregels.

,,Niet nu al, in ieder geval’’, stelt Van der Schaaf bij de bespreking van een plan van GroenLinks, PvdA en D66. De drie partijen willen dat Groningen een stuk harder gaat lopen op het gebied van duurzaam bouwen dan de landelijke normen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) voorschrijven.

Duurzaam materiaal en zo’n hoge isolatie dat verwarming nauwelijks energie kost

Ze willen dat nieuwbouwhuizen, bijvoorbeeld op het voormalige Suikerunieterrein en in Meerstad, gebouwd worden van duurzame materialen en met zo’n hoge isolatiewaarde dat er nauwelijks energie nodig is voor de verwarming. Alleen ontwikkelaars die aan een lokale Groningse Energienorm voldoen, zouden gelegenheid krijgen om hier te bouwen in het voorstel van GroenLinks, PvdA en D66.

,,Buitengewoon urgent en noodzakelijk’’, noemt Van der Schaaf het streven naar duurzamere nieuwbouw. ,,Volgens mij verschillen wij daar niet van mening over. De vraag is: hoe bereiken we die zo hoog mogelijke ambitie? Daar heb ik wel een andere inschatting.’’

‘Aanpassen aan nieuwe norm kost echt geen maanden en miljoenen’

Het college denkt dat strengere regelgeving het beste op landelijk niveau kan worden geregeld. Lokaal wil Van der Schaaf ‘steviger inzetten’ op experimenten in samenwerking met onderwijsinstellingen en bouwbedrijven. ,,We kunnen het Haagse beleid beïnvloeden met goede voorbeelden van hoe het kan. Dat doen we al, bijvoorbeeld op de oude ALO-locatie.’’

In de raad is brede steun voor die aanpak, al gaat hij GroenLinks en de PvdA eigenlijk niet ver genoeg. ,,Het college gaat nu wel erg voor faciliteren en overleggen in plaats van eigen regie voeren’’, zegt Hans Sietsma (GroenLinks). ,,Daag de markt wat harder uit.’’

Dat het voor bouwers onwerkbaar is als Groningen een afwijkende norm hanteert, zoals aannemer VanWijnen en VVD’er Geeske de Vries betogen, klopt volgens Rik van Niejenhuis (PvdA) niet. ,,Ik ben de zoon van een aannemer en heb bouwkunde gestudeerd. De bouwindustrie kan best snel innoveren als ze wil. Ik snap dat een aannemer het vervelend vindt als er werkprocessen moeten veranderen, maar het kost echt geen maanden en miljoenen.’’

Duurzaamheidsnorm koppelen aan de 220.000 woningen van het ‘Deltaplan’

Van der Schaaf wedt desondanks liever eerst op een aantal andere paarden. ,,We kunnen samen met andere steden de kabinetsformatie gebruiken om voor strengere bouwnormen te lobbyen’’, suggereert hij. Ook verwijst hij naar het ‘Deltaplan voor het Noorden’, waarvoor de Noordelijke provincies aan het rijk aangeboden hebben om de komende jaren 220.000 huizen te bouwen. ,,Daar zouden we ook een duurzaamheidsnorm aan kunnen koppelen. Dan ben je écht effectief bezig.’’

Als dat allemaal onvoldoende resultaat oplevert, wil de wethouder alsnog een Groningse energienorm overwegen. ,,Dan kunnen we hier niet op onze handen blijven zitten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen