Eerste Kindertop in Groninger aardbevingsgebied, want kinderen moeten mee kunnen beslissen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt al twee jaar lang aandacht voor de jeugd in het aardbevingsgebied. Foto Archief

De vereniging Groninger Dorpen houdt komend jaar een Kindertop voor vijfhonderd jongeren uit het aardbevingsgebied.

Volgens de Groninger Dorpen wonen er ruim 30.000 kinderen in het deel van Groningen dat kampt met de negatieve gevolgen door de gaswinning. Toch wordt er maar weinig met de jeugd gepraat, vindt de vereniging. Eigenlijk alleen volwassenen voeren tot nu toe het woord.

Toekomst

,,Via de Kindertop willen we bereiken dat jongeren mee kunnen beslissen. Het gaat immers om beslissingen over hun toekomst, beslissingen waarmee zij het langste moeten leven. Wij willen weten wat jongeren het belangrijkste vinden bij deze kwestie. Wat kunnen ze zelf doen? En wat zien zij als oplossingen?’’

Groninger Dorpen hoopt dat de bijeenkomst veel ideeën, oplossingen en adviezen oplevert. De bedoeling is dat er aan het einde van de dag tien ideeën liggen die ook uitgevoerd kunnen worden.

Zo’n honderd jongeren worden geronseld om tijdens de top te helpen

Jongeren moeten zelf de hoofdrol spelen bij de organisatie van de bijeenkomst en op de dag zelf. Zo’n honderd jeugdigen worden geronseld om tijdens de top te helpen met zaken zoals de catering, ontvangst, schoonmaak en techniek.

Een groep van 25 kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar gaat broeden op thema’s die besproken kunnen worden.

Selectie deelenemers via loting

De vijfhonderd kinderen die mee mogen doen aan de top worden geselecteerd door middel van loting.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt al twee jaar aandacht voor de kinderen in het aardbevingsgebied. Volgens haar is dat een vergeten groep, die vaak niet serieus wordt genomen. ,,Er wordt niet met hen gepraat en ze worden niet bij plannen betrokken. Er is dus ook veel dat we nog niet weten omdat er nauwelijks onderzoek naar kinderen in Groningen wordt gedaan’’, zei Kalverboer in een interview in deze krant.

Bezoek Kamercommissie

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, die maandag Groningen bezoekt, heeft overigens wel aandacht voor de jeugd in het gebied. Aan het einde van een dag luisteren naar inwoners, bestuurders en instanties in het aardbevingsgebied, komen de kinderen ten slotte aan bod.

Er zijn onder meer tien scholieren van het Eemsdeltacollege in Siddeburen aanwezig, die de Tweede Kamerleden deelgenoot maken van hun ervaringen met de aardbevingen. Dit deel van de bijeenkomst is, in tegenstelling tot het eerste deel, besloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen