Eindelijk serieus onderzoek naar Lelylijn (maar minister opteert ook voor snelle bus)

De beoogde route van de Lelylijn.

In het najaar van 2020 weten rijk en provincies wat een nieuw spoortraject over de Lelylijn moet kosten.

Wat Inframinister Cora van Nieuwenhuizen betreft is een snelle busverbinding nog steeds een optie. Ze zei dat maandagmiddag tijdens overleg in Den Haag over allerhande spoor- en wegenplannen.

Vrijwel Kamerbreed klonk er waardering voor het feit dat er eindelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van de Lelylijn. Tot eind vorige week wilde het kabinet er niet aan. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten.

Eerste uitkomsten liefst komend voorjaar

Na een stevige lobby vanuit Noord-Nederland komt er eindelijk serieus onderzoek. De SP wil hier het liefst komend voorjaar al eerste uitkomsten van hebben. ,,Haast is geboden’’, zei Sem Lacin.

,,Provincies, gemeenten en bedrijfsleven staan te springen!’’ De minister zei dat ze geen ijzer met handen kan breken. Ze sprak over een onderzoek naar ,,diverse oplossingsrichtingen’’ en wees op eerder onderzoek uit 2007. ,,Toen hebben we geconcludeerd dat de meerwaarde relatief beperkt is.’’

Het CDA kwam met een motie om de optie van een spoorlijn nadrukkelijk mee te nemen in het onderzoek. Er is een nieuw momentum, zei CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Hij refereerde aan het brede draagvlak in de provincies die bereid zijn tot co-financiering van het onderzoek. De motie, ondertekend door CDA, CU, D66 en VVD, krijgt brede steun. PvdA’er William Moorlag: ,,We zitten niet te wachten op een Flixbus’’.

Leeuwarden moet aanhaken op lijn van en naar Groningen

VVD en CDA vroegen Van Nieuwenhuizen om Leeuwarden niet te vergeten. De Friese hoofdstad moet worden aangehaakt op de toekomstige nieuwe spoorlijn van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen, waarvan de kosten ooit zijn geschat op 6 miljard euro.

Rutger Schonis (D66) vroeg om gelijk te kijken naar het doortrekken van de spoorlijn naar Duitsland. En onder aanvoering van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) werd ook de Nedersaksenlijn van stal gehaald; een spoorlijn van Enschede via Coevorden en Emmen naar Groningen.

Dat ging de minister wat te snel. Eerst geeft ze opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn. Naar de Nedersaksenlijn komt geen apart aanvullend onderzoek. Deze lijn duikt op zijn vroegst op in het zogenoemde toekomstbeeld voor het openbaar vervoer in 2040.

Vanaf 2023 gaan er eerst snellere treinen rijden over de Hanzelijn, waardoor de reis van en naar het Noorden 4 minuten korter wordt. De minister: ,,We versnellen stap voor stap’’.

menu