Emoties lopen hoog op bij omwonenden nieuw OZG Scheemda. Reden? Het zelfrijdende busje

Voor het nieuwe ziekenhuis wordt bij wijze van proef een zelfrijdend busje ingezet. foto provincie groningen

Een proef deze zomer met een zelfrijdende busje in Scheemda werpt zijn schaduw vooruit. Bewoners in de omgeving waar de proef deze zomer wordt gehouden, zijn buitengewoon verontwaardigd over de plannen.

,,Het is één grote leugen. Genoeg is genoeg’’, zegt Johanna Jansen over de inzet van het zelfrijdende busje. De voorgenomen proef wordt gehouden na de opening van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG).  De verhuizing van de patiënten naar het nieuwe ziekenhuis staat gepland voor 30 juni.

Met enkele medebewoners van de Koediepslaan in Scheemda vindt Jansen dat de overheid en Ommelander Ziekenhuis Groningen te veel aan zichzelf denken.

Hoogoplopende emoties

Verontwaardiging is er over de route en het intensieve gebruik van het zelfsturende busje in de nabije woonomgeving. Bij wijze van proef passeert het busje vanaf de provinciale weg N362 een half jaar lang vier keer per uur de woningen aan de Koediepslaan richting hoofdingang van het nieuwe ziekenhuis.

Jansen: ,,Dat geeft extra verkeersdruk en overlast. We hebben het geluid van de brandweerkazerne, straks ambulances en ook nog elk kwartier dat busje waar de nodige toeters en bellen op zitten om ongelukken te voorkomen. We zijn niet tegen een zelfrijdend voertuig, maar vinden de manier waarop het hier wordt gebruikt onacceptabel.’’

Hoe het precies werkt, kregen de inwoners vorige week te horen tijdens een informatiebijeenkomst. ,,Het was één grote reclameboodschap. Dat busje moet en zal er komen. Wij hadden zoiets van: dit kan toch niet waar zijn. De emoties liepen hoog op.’’

Max 15 km/uur

Volgens Jansen is de omwonenden beloofd dat de overlast beperkt blijft. ,,Er zou hooguit een golfkarretje komen om wat mensen heen en weer te rijden. In plaats daarvan wordt het hier alleen maar drukker.’’

Op papier zou het voor de hand liggen om het voertuig vanaf de bushalte bij Scheemda over de rijksweg te laten rijden en 1 kilometer verderop af te laten slaan naar het ziekenhuis. Dat is onmogelijk. Het busje mag de rijksweg niet op omdat het maar 15 kilometer per uur mag. Het vertrouwen in de overheid heeft een deuk opgelopen, meent Jansen. ,,De afspraak was dat de situatie bij de huizen met enkele afsluitingen zo verkeersluw mogelijk zou blijven. We vragen ons af wat daarvan terechtkomt.’’

menu