De Partij voor het Noorden wil opheldering over de ‘ondoorzichtige wijze’ waarop vooral gemeenten omgaan met de Regionale Energie Strategie (RES).

Groningse gemeenten en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest moeten volgend jaar bij het rijk aangeven hoeveel duurzame energie in Groningen kan worden opgewekt door zonne- en windparken. Zij willen daarin landelijk een van de koplopers zijn.

Afgesproken is dat inwoners worden betrokken bij keuzes voor locaties. Plannen die door ontwikkelaars zijn ingediend moeten tijdig bekend zijn. Ook moeten ontwikkelaars inwoners de kans geven om mede-eigenaar te worden van wind- en zonneparken. Op die manier kan ook de bevolking meeprofiteren van de opbrengsten.

Twijfel over burgerparticipatie

Volgens de Partij voor het Noorden is onduidelijk in hoeverre burgers bij die besluiten worden betrokken. ,,Gemeenten en provincie hebben de mond vol van burgerparticipatie, maar wat we zien is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van plannen voor wind- en zonneparken. De Groningse overheden zeggen vaak dat hierover met de mensen in het gebied wordt gesproken, maar wij betwijfelen dat’’, zegt Dries Zwart, fractievoorzitter van PvhN in Provinciale Staten.

WOB-verzoek ingediend

Zijn partij wil weten wat de gemeenten en de waterschappen precies hebben gedaan om bij de bevolking steun te krijgen voor wind- en zonneparkprojecten. Daarom heeft PvhN bij alle gemeenten een zogenaamd WOB-verzoek ingediend. Om de gewenste informatie te verkrijgen doet de partij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Zwart: ,,Het komt erop neer dat we van de gemeenten en de waterschappen alle documenten in de periode van 1 juli 2019 tot 1 oktober 2020 willen zien, die betrekking hebben op het informeren van burgers over wind- en zonneparken. De gang van zaken rond de Regionale Energie Strategie is wat ons betreft al te lang in mist gehuld.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen