Onder stoom en kokend water werd drie weken geleden de onbewaakte spoorwegovergang uit de Parallelweg in Hoogezand gehaald. Aanwonende Bert Franssen houdt aan de gang van zaken een behoorlijke kater over.

Neem alleen al zijn nieuwe adres. In plaats van aan de Parallelweg woont Franssen nu aan de Brahmslaan. Waar hij voorheen het spoor overstak om zijn postbus aan de Parallelweg te legen, moet hij nu elke morgen een eind fietsen om in zijn brievenbus te kunnen kijken.

Zijn nieuwe adres is nog niet tot alle instanties doorgedrongen. Franssen: ,,Niet alle systemen accepteren ons nieuwe huisnummer in combinatie met de bestaande postcode.’’ De gemeente Midden-Groningen zegt van haar kant alles correct te hebben afgehandeld.

Auto en paardentrailer op het spoor

Op donderdag 15 oktober zette Franssen, om te voorkomen dat ProRail zonder overeenkomst de onbewaakte overweg uit het spoor zou halen, een auto en paardentrailer op het spoor.

,,De gemeente heeft toestemming gegeven om die weg te slepen’’, aldus Franssen. ,,Daardoor voel ik mij in mijn hemd gezet. Het zou fijn zijn als de gemeente ook voor míjn belangen op zou komen en niet alleen voor die van ProRail.’’

Franssen zegt dat hem bij de onderhandelingen het mes op de keel is gezet. ,,Wij hadden op deze overweg recht van overgang, geen toestemming, zoals ProRail beweerde. ProRail zou er goed aan doen om beter naar de mensen te luisteren.’’

De overweg uit het spoor gehaald

Dat er haast bij was omdat er die week geen treinen reden, is voor Franssen geen argument. ,,Er zijn ter hoogte van Sappemeer nog twee onbewaakte overwegen, als die er uit gaan zullen er ook geen treinen kunnen rijden.’’

Nadat tot diep in de nacht met ProRail was onderhandeld werd vrijdag 16 oktober het talud aan de kant van Franssens huis afgegraven en de overweg uit het spoor gehaald.

Aan de zijde van de Parallelweg bleef het talud intact. Wel werd het hek verwijderd waarmee de overgang kon worden afgesloten en werden in plaats daarvan bigbags vol zand geplaatst. ,,Wie kwaad wil kan nog steeds het spoor oprijden’’, aldus Franssen.

ProRail-woordvoerder Aldert Baas zegt dat de afwerking voor dinsdag (10 november) is voorzien.

Alternatieve ontsluiting erf Franssen

Blijft de kwestie van de nieuwe ontsluiting van het perceel van Franssen. ,,ProRail heeft kort voordat de overweg sloot een weg aangelegd als alternatieve ontsluiting van het erf van de familie Franssen. Deze weg bestaat nu nog uit een verharde onderlaag. De definitieve bestrating zou mijnheer Franssen op onze kosten laten uitvoeren’’, reconstrueert Baas.

Dat bestrijdt Franssen niet. ,,Alleen zijn er door de coronacrisis, iedereen is thuis aan het klussen, geen stenen en straatmakers te krijgen. Zelfs dat hoeft geen probleem te zijn, die nieuwe weg en onderlaag mogen rustig een half jaar inklinken. Waar het ons om gaat is dat de nieuwe ontsluitingsweg nog aangesloten moet worden op ons erf. Dat gaat om een afstand van een meter of vijf, waarbij ook een sloot overgestoken moet worden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen