Entree Zuidhorn jaar lang gestremd

Inwoners van Zuidhorn maken zich ernstig zorgen over een langdurige stremming die hen staat te wachten nu het bestaande spoorviaduct over de N980 ter plaatse moet worden vervangen.

De spoorbrug bij de entree van het dorp, die in de volksmond bekend staat als Fanerweg, is honderd jaar oud en volgens spoorbeheerder ProRail hard toe aan vervanging. De klus wordt tevens aangegrepen om het spoor dubbelbaans te maken. Dat is nodig om extra inzet van sneltreinen mogelijk te maken tussen Groningen en Leeuwarden. Al vele jaren maken de provincies Groningen en Friesland zich hiervoor hard.

Struikelblok voor de gemeente Zuidhorn is dat de werkzaamheden die nodig zijn om de bestaande spoorbrug te vervangen, een vol jaar in beslag gaan nemen. De treinenloop gaat in die periode goeddeels door. Het wegverkeer daarentegen is al die tijd gestremd.

'Onaanvaardbaar'

,,Dat is voor ons onaanvaardbaar’’, reageerde burgemeester Bert Swart tijdens een inloopbijeenkomst deze week in zalencentrum Balk over de plannen. Tijdens deze bijeenkomst gaven gemeente en provincie uitleg over de mogelijke omleidingsroutes voor het autoverkeer. De meeste routes lopen dwars door Zuidhorn en een aantal woonwijken. Bezorgde burgers maakten op voorhand hun zorg hierover kenbaar.

Burgemeester Swart toonde hiervoor begrip. Hij onderkent dat aan vervanging van een gedateerde spoorbrug niet te ontkomen is. Maar Swart vindt het niet acceptabel de verkeersveiligheid van burgers hiervoor in de waagschaal wordt gesteld. Hoewel de gemeente mede-initiator was van de inloopbijeenkomst zei Swart vooralsnog niet over mogelijke omleidingsroutes te willen praten.

,,Het wil er bij ons vooralsnog niet in dat de afsluiting van de spoorbrug een jaar moet duren. Wij willen dat eerst wordt onderzocht of het technisch mogelijk is de klus sneller te klaren. Hoeveel sneller dat mogelijk kan weet ik niet. Daar zijn deskundigen voor. Ik ben bestuurder en geen techneut.’’ Als onverhoopt blijkt dat het in de tijdsplanning niet lukt om winst te behalen is, vindt Zuidhorn dat alternatieve opties moeten worden bekeken: ,,Misschien is het alsnog mogelijk een enkele verkeersstrook onder de spoorbrug open te houden’’, zegt de burgemeester.

Woordvoerder René Vegter van ProRail wijt de langdurige stremming aan het feit dat het nagenoeg niet mogelijk is de treinenloop tijdens de werkzaamheden stil te zetten. Voor speciale maatregelen om eventuele omleidingsroutes veiliger te maken heeft ProRail naar zijn zeggen geen budget: ,,Wij werken met belastinggeld. Provincie en gemeente als wetbeheerders zijn verantwoordelijk voor eventuele veilige omleidingsroutes. De kosten die dit meebrengt komen voor rekening van deze overheden.’’

Kleine 'escape'

ProRail ziet nog wel een kleine escape. Woordvoerder Vegter: ,,Het project wordt op dit moment aanbesteed. In het bestek dagen wij aannemers uit om met een slimme oplossing te komen, waardoor het werk wellicht sneller kan worden uitgevoerd.’’ De aannemer die in dat opzicht met het ei van Columbus op de proppen komt, is zo goed als zeker spekkoper. ,,Die mag bij de aanbesteding rekenen op extra punten, waardoor het bedrijf kansrijker is om het project binnen te slepen.’’

Tandarts Jacob Zwarteveen toonde zich tijdens de inloopbijeenkomst op voorhand ongerust. Hij verwacht dat het sluipverkeer dat ontstaat als gevolg van de langdurige stremming op Hoendiep (naar Enumatil) en Fanerweg, waar hij zelf woont, leidt tot verkeersonveilige situaties: ,,Het sluipverkeer trekt zich straks niks aan van de 30 kilometerlimiet die onlangs is ingevoerd in de Zuidhorner woonwijken.’’ Hij verwacht dat de gemeente het aflegt in de strijd tegen ProRail. ,,Dit wordt één groot drama’’, voorziet hij.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.