NAM-directeur Johan Atema baseert zijn uitspraken over het afschalen van de versterking op een recent rapport van TNO. Daarin staat dat 37 panden, waaronder ook boerenschuren, moeten worden versterkt. En geen 26.000.

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenaamde Seismische Dreigings- en Risicoanalyse uitgevoerd. In dit rapport, dat in maart dit jaar is gepubliceerd, staat dat slechts 37 gebouwen in Groningen niet voldoen aan de Meijdam-norm.

Het kabinet neemt de Meijdam-norm als uitgangspunt voor de risico’s van aardbevingen in Groningen. Ieder persoon mag per jaar maximaal een kans van 1 op de 100.000 hebben om bij een aardbeving te overlijden door het instorten van een gebouw, of afbrokkeling van onderdelen daarvan, zoals een schoorsteen.

Discussie

Van de 26.000 woningen die versterkt moeten worden, voldoen er 37 aan deze norm. Het bedrijf wil de discussie aanzwengelen of er met deze kennis nog steeds 26.000 panden versterkt moeten worden. ,,Wat ons betreft is de vraag gerechtvaardigd of we nu door moeten gaan op basis van de oude afspraken. Het is geen kwestie van dat we ons eruit willen draaien, maar je moet het wel met elkaar er over hebben. Het is ook de belastingbetaler die betaalt. Drie vierde van de kosten van de versterking worden gedragen door de belastingbetaler. Dat moet de discussie waard zijn’’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen