Midden-Groningen gaat tijdens oud en nieuw het aantal vuilverbrandingen op straat terugdringen. Het schadebedrag was de voorbije jaarwisseling met 7.500 euro al aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Dat kostte wel veel inzet op preventie om de jaarwisseling veiliger te maken.

Desondanks rukte de brandweer de voorbije jaarwisseling 47 keer uit om afval-vreugdevuren te blussen. Die waren kleiner en beheersbaarder dan in voorgaande jaren. Van de mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor een vreugdevuur met schoon hout, is geen gebruik gemaakt.

Waarborgen van veiligheid

Dat schrijft het college van B en W van Midden-Groningen in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente gaat de overlast de komende jaarwisseling tot een minimum beperken om de veiligheid op straat te vergroten. ,,De primaire doelstelling is het verminderen van het aantal vuilverbrandingen en het waarborgen van de veiligheid tijdens oud en nieuw in de gemeente.’’

In delen van Hoogezand bestaat sinds jaar en dag een traditie van het aansteken van vreugdevuren. Pogingen om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door het plaatsen van containers waarin bewoners hun grofvuil kosteloos konden deponeren, leidde niet of nauwelijks tot afname van aantal en omvang van de branden.

Aantal en omvang niet te beheersen

Tot de voorbije jaarwisseling namen de afval-vreugdevuren jaarlijks toe. Politie en brandweer stellen ‘dat dit gebruik op zijn piekmoment een niveau heeft bereikt waarop het aantal en de omvang van de branden niet meer beheersbaar waren’. ,,Jaarwisseling 2019/2020 zorgde voor een trendbreuk, het aantal onveilige situaties is afgenomen.’’

In aanloop naar de jaarwisseling zijn buitendienstmedewerkers, BOA’s en politie in Midden-Groningen extra alert verzamelingen van brandbare materialen, zoals hout, autobanden, witgoed en huisraad.

Verbod op vervoeren van brandbaar afval

Op openbaar terrein wordt dit door de gemeente weggehaald, particulieren wordt gevraagd hun eigen troep op te ruimen. De APV verbiedt inmiddels het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. Specifiek voor de jaarwisseling geldt een verbod op het vervoeren van brandbaar afval.

Om het jarenlang gedoogde gebruik van afval-vreugdevuren een halt toe te roepen, is vooral een verandering nodig in de mentaliteit en denkpatroon van de bewoners. ,,Het is een illusie dat alle problemen op korte tijd verholpen zullen zijn, enkel dankzij de vernieuwde aanpak’’, schrijven B en W. ,,In het contact met bewoners blijven wij benadrukken dat een veilige jaarwisseling onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.’’

Streven is om de spelregels aan te scherpen

Het streven is om na elke evaluatie de spelregels aan te scherpen met als uiteindelijk doel duidelijk beleid op te stellen. Daarin is ruimte voor het faciliteren van alternatieve vormen van vuur, zoals vuurkorven en regels omtrent het gebruik daarvan, eventuele vuurwerkvrije zones, ontheffing van sluitingstijden n de horeca, vergunningen voor gezamenlijk vieren bij bewonersorganisaties en of dorpsverenigingen.

Het jaarwisselingsbeleid blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp op de gemeentelijke agenda. Het college schrijft bewoners daar nog meer bij te willen betrekken. ,,De onzekerheid die gepaard gaat met het coronavirus geeft een bijzondere dimensie aan de voorbereidingen van de oudejaarsdag 2020. Een ding is zeker: het is een jaar om nooit meer te vergeten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen