Zorginstelling Oosterlengte krijgt tientallen extra ‘handjes aan het bed’, dankzij een financiële impuls van het ministerie van VWS. ,,Dat betekent extra kwaliteit van zorg”, zegt Henk Hoekstra, regio-regisseur.

De vreugde is groot binnen Oosterlengte, met ongeveer tweeduizend medewerkers, 650 cliënten in elf zorg- en verpleeglocaties, de grootste zorgaanbieder in Oost-Groningen. Zestig woonassistenten zijn inmiddels aan de slag gegaan, nadat ze eerst een interne opleiding hebben gevolgd, workshops afgewerkt en aan de hand van een buddy aan de praktijk hebben geroken. Liefst 370 reacties kwamen er binnen op de imposante vacaturelijst.

Hugo Borst peutert extra geld los bij ministerie

De oproep voor woonassistenten ging naar buiten toen eerder dit jaar bekend werd dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor dit jaar eenmalig een bedrag van 350 miljoen euro beschikbaar zou stellen voor de zorg.

,,Vooral geïnitieerd op aandringen van Hugo Borst (journalist/schrijver, red.), die met zijn reclamatie over erbarmelijke omstandigheden in verpleeg- en zorginstellingen het kabinet zo ver kreeg extra geld beschikbaar te stellen.’’

,,Wij krijgen 5,3 miljoen uit dat ‘kwaliteitsgeldenpotje’, zegt Hoekstra. ,,Het is eenmalig geld voor dit jaar, maar omdat dit enorme bedrag vanaf volgend jaar in de tarieven wordt verwerkt, kunnen onze woonassistenten aan het werk blijven en extra zorg bieden. We hoeven gelukkig na een jaar geen afscheid te nemen.”

Zestig extra mensen aan de slag

Oosterlengte had al de beschikking over 175 woonassistenten, maar nu er nog eens zestig extra mensen aan de slag gaan neemt de kwaliteit van de zorg alleen maar toe. ,,Onze bewoners zullen merken dat ze nog meer aandacht krijgen. Daardoor verwachten wij dat het welzijn van onze bewoners toeneemt en als er plezier in het leven is, draagt dat bij aan kwaliteit van leven.”

De miljoenen euro’s zijn gelabeld aan uitvoerend werk, wat de woonassistenten dagelijks doen. ,,Het geld is puur bestemd voor inzet van extra personeel. En dat is een mooie opsteker na jaren van korten op de zorg.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen