Familiezaak Knollema krijgt een nieuwe plek op het Wielewaalplein in Oosterpark. Knollema moest verhuizen door de uitbreiding van de Lidl. De buurtwinkel vormt al vijftig jaar een vast onderdeel van het straatbeeld en komt terug op een iets andere plek naast een heuse Michi-Noeki.

Want het college van Groningen wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren, zo schrijft het in een bericht.

‘Een Michi-Noeki is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.’

Netwerk van halteplaatsen

Het college wil ook Michi-Noeki’s in de Siebe Jan Boumaschool, bij het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat. ‘Zo ontstaat er een netwerk van halteplaatsen waartussen wijkbewoners zich kunnen bewegen.’ Na anderhalf jaar bekijkt de gemeente op basis van onderzoek welke toegevoegde waarde een Michi-Noeki heeft in de wijk.

Eerste Michi-Noeki opent in de zomer

Als de raad met het voorstel instemt, dan wordt de Michi-Noeki bekostigd uit geld van de Regiodeal Groningen Noord (144.000 euro). Dit zijn middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbeterd wordt. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste Michi-Noeki in de zomer 2021 open gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen