Een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer spreekt zich na uitlatingen van VVD-leider Mark Rutte uit tegen de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven. Het wil de onrust wegnemen die in Groningen is ontstaan.

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA roepen het kabinet op de reservering ‘kerncentrale’ van een stuk grond in de Eemshaven te halen. Dat gebeurt donderdag tijdens het Kamerdebat over de Tijdelijke Wet Groningen.

Het gaat om een perceel in de Eemshaven dat het rijk al tientallen jaren voor een kerncentrale heeft bestemd. CDA en D66 spreken zich in een andere motie uit tegen de bouw van een kerncentrale in Groningen. Ze willen de onrust wegnemen, maar gaan niet zover dat het terrein ergens anders voor mag worden gebruikt.

75 Kamerleden tegen kerncentrale in Groningen

De vijf partijen die geen kerncentrale in Groningen willen, zijn op dit moment in de Kamer goed voor 75 zetels. Ze zouden in ieder geval steun kunnen verwachten van ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Ook die partijen zijn geen voorstander van een Groningse kerncentrale. Mogelijk dat ook andere partijen de voorkeur geven aan andere locaties, zoals Borssele en de Maasvlakte.

SP-partijleider Lilian Marijnissen vroeg Rutte zondag tijdens het RTL4 verkiezingsdebat naar de locatie van een nieuwe kerncentrale. ,,Hoe haalt hij het in zijn hoofd om Groningen te noemen? Ieder mens met fatsoen in zijn lijf voelt aan dat je dit niet kunt maken in een gebied dat nog jaren worstelt met de gevolgen van gaswinning en bevingen’’, zegt Marijnissen.

‘Onrust in Groningen niet groter maken’

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil dat Groningen wordt afgevoerd van het lijstje met mogelijke locaties. ,,Dan kan Groningen verder met andere plannen voor dat gebied. Er komt een parlementaire enquête aan over de gaswinning. De conclusies zullen niet mals zijn. Je moet de onrust wegnemen en zeker niet groter maken.’’

‘Geen kerncentrale in achtertuin’

PvdA-leider Lilianne Ploumen zegt dat de gevolgen van de gaswinning enorm groot zijn. ,,Mensen zitten nog steeds met onopgeloste schade. Groningen is geen wingewest en mensen moeten vooral steun krijgen.’’ Volgens Ploumen moeten partijen kleur bekennen. ,,Ik ga er vanuit dat een meerderheid in de Kamer vindt dat Groningers geen kerncentrale in achtertuin hoeven te hebben. Wij zullen er alles aan doen om de bouw tegen te houden.’’

‘Niet mensen stuipen op het lijf jagen’

Matthijs Sienot (D66) zegt: ,,Een paar jaar geleden zei Rutte ‘sorry’ voor de veel te trage versterking van de huizen in het aardbevingsgebied. Maar wat is die ‘sorry’ waard als hij nu de Groningers de stuipen op het lijf jaagt met een kerncentrale waar ze niet op zitten te wachten? Er is geen draagvlak gezien het risico op aardbevingen in de provincie.’’ Volgens Sienot kampt de provincie met de naweeën van de tientallen jaren van gaswinning. Laat Rutte eerste dat probleem oplossen, voordat hij nieuwe onrust gaat stoken.’’

‘Lichtvoetig Groningen aanwijzen onbegrijpelijk’

Agnes Mulder (CDA) ziet wel een toekomst voor kernenergie in een energiemix. ,,We zien dat er in verschillende andere provincies belangstelling voor is. Groningen is juist goed op weg om voorloper te worden in de groene waterstofeconomie. Onze premier weet dit en ik vind het daarom onbegrijpelijk dat hij lichtvoetig Groningen aanwijst als locatie voor een kerncentrale.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen