Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren krijgt geen subsidie van 300.000 euro voor de restauratie, omdat de aanvraag niet goed zou zijn ingediend.

Volgens de provincie ontbreekt er allerhande informatie, waardoor onvoldoende valt te beoordelen of de opgevoerde kosten reëel zijn. ,,De aanvraag moet kloppen anders kunnen we hem niet goedkeuren’’, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse.

Scheur in de broek

Enige tijd geleden begon Landgoed Fraeylemaborg aan een restauratie van 1,6 miljoen euro. Het sloot hiervoor ook een lening van drie ton af bij het Fonds Nieuwe Doen.

,,De bedoeling was de lening terug te betalen met het geld van de provincie. Door de afwijzing gaat dat niet gebeuren’’, zegt directeur Marjon Edzes. Het gevolg is dat de Fraeylemaborg vijftien jaar lang ieder jaar inclusief de rente 27.000 euro moet betalen aan het Fonds Nieuwe Doen. ,,We hadden daar geen rekening mee gehouden omdat we vertrouwen hadden in een goede afloop. Onze restauratie-architect heeft volgens dezelfde systematiek en aanpak een succesvolle aanvraag gedaan voor de Menkemaborg.’’

‘Het is een technisch verhaal’

Edzes noemt het een technisch verhaal. Als voorbeeld geeft ze de stelpost van een bedrag van tien mille, die werd meegenomen voor het houtwerk onder het dak. Over de hoogte van de stelpost ontstond discussie. ,,De restauratie is voor 99 procent afgerond. Gebleken is dat de stelpost klopte.’’

De Fraeylemaborg maakte bezwaar tegen de afgewezen subsidie-aanvraag bij de commissie rechtsbescherming van de provincie. De commissie adviseerde geen subsidie te verlenen. Dinsdag besloot het college van Gedeputeerde Staten dit advies over te nemen. Gedeputeerde Wulfse zegt dat een aanvraag met posten die niet subsidiabel zijn, wordt afgewezen.

,,In de eerste subsidieronde kon een aanvraag niet worden gerepareerd. In de tweede ronde is die mogelijkheid er wel. Voorop staat wel dat de eigenaar van het rijksmonument de restauratie kan financieren, ook als een deel van de aanvraag wordt geschrapt’’, aldus Wulfse.

‘Onwrikbare bureaucratie’

Edzes noemt de gang van zaken ‘zuiver een kwestie van onwrikbare bureaucratie’. ,,Het is vooral vervelend omdat de Fraeylemaborg het al flink voor de kiezen krijgen. We hebben aanzienlijke aardbevingsschade. Het is al een heel karwei om dat goed te regelen en dan komt ook corona daar nog bij. Zorg dan maar dat ondanks dat je geen betalende bezoekers kunt ontvangen het allemaal rond komt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen