De GGD’s in Groningen en Drenthe zoeken via uitzendbureaus nog honderden vaccineerders en ander personeel voor de verwachte uitbreiding van het aantal coronavaccinaties de komende tijd.

Volgens woordvoerders van beide GGD’s is er in het Noorden geen tekort aan prikkers. De NOS meldt dat dat landelijk wel het geval is. Onder personeel dat betrokken is bij de vaccinaties in Groningen en Drenthe heerst soms wel de indruk dat roosters niet goed rond te krijgen zijn door tekort aan mensen. Dat is volgens de woordvoerders een misverstand; er is alleen een tekort aan vaccins. De verwachting is dat er de komende tijd meer vaccins komen.

De GGD’s zijn de afgelopen tijd al behoorlijk uitgebreid. De GGD Groningen werft personeel via Randstad om van driehonderd naar vijfhonderd vaccineerders te gaan. De GGD Drenthe werft onder meer via uitzendbureau Maandag en is bezig van tweehonderd naar vierhonderd vaccineerders te gaan.

Extra priklocaties in Meppel en Hoogezand

Ook wordt het aantal vaccinatielocaties vergroot. In Drenthe komt Meppel erbij als vierde priklocatie. De prik- en teststraat op het TT-circuit wordt vanaf 13 mei alleen voor het vaccineren ingericht. Het testen kan in Assen dan op een andere locatie. In Groningen wordt maandag een extra priklocatie geopend in Hoogezand. Dat is daarmee de zevende prikstraat van de GGD in Groningen.

De landelijke koepelorganisatie GGD GHOR is al enige tijd bezig in het hele land de prikcapaciteit uit te breiden met ruim 13.000 vaccineerders en aanverwant personeel. Daarvan is meer dan de helft ingevuld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen