Gasdossier staat centraal in de formatie van het Groninger provinciebestuur

Formateur Tom van der Lee bij de kennismaking met de onderhandelende partijen voor het provinciebestuur in het Feithhuis in Groningen

De druk op de vorming van een nieuw provinciebestuur van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 is in Groningen extra groot.

Dat heeft te maken met de grote uitdaging waar lokale en de regionale overheden de komende jaren voor staan. De aardbevingsproblemen te lijf gaan en Groningen goed in de benen houden. ,,Alles raakt het gasdossier’’, zegt formateur Tom van der Lee.

Hij maakte donderdagavond in het Feithhuis in Groningen kennis met de zes partijleiders en hun secondanten. Aan tafel zaten namens de partijen de beoogde gedeputeerden Nienke Homan (GroenLinks), Fleur Gräper (D66), Patrick Brouns (CDA) en Henk Staghouwer (CU).

Energietransitie

Zij stonden de vorige bestuursperiode bij de provincie Groningen al aan het roer. Na vier jaar oppositie zitten PvdA en VVD weer aan de onderhandelingstafel. Hun kandidaat-gedeputeerden zijn Tjeerd van Dekken (PvdA) en Mirjam Wulfse (VVD).

Naast de aanpak van het gasdossier is de energietransitie een opgave met grote impact op inwoners en hun leefomgeving. Om de regionale doelstelling op het gebied van verduurzaming en vergroening te kunnen halen, stelde het vorige college dat er een tandje bij moet.

Draagvlak is het toverwoord

De vraag is of GroenLinks en de VVD, die bij de energietransitie niet altijd dezelfde aanpak voorstaan, elkaar uiteindelijk op provinciaal niveau kunnen vinden. Daar waar de VVD geen nieuwe windparken van stevige omvang meer wil, sluit GroenLinks een groeispurt met wind op land niet uit. Volgens informateur Mario Post die vorige week het stokje overdroeg aan Van der Lee is draagvlak het toverwoord. Voorkomen moet worden dat plannen over de bevolking worden uitgestort. Een serieuze energiedialoog is nodig in een provincie waar het vertrouwen van inwoners in de overheid, mede door de gaswinning, fors is gedaald. De komst van wind- en zonneparken vereist afstemming met de bevolking.

Van der Lee is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks. Hij heeft ervaring met het leiden van (in-)formaties. In 2014 was hij samen met Thom de Graaf informateur in Amsterdam. In 2018 was hij achtereenvolgens informateur en formateur in Arnhem bij de vorming van een college van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

menu