Gasunie vreest ‘vergisaanslagen’ bij stikstoffabriek Zuidbroek

Gasunie vreest de acties tegen het windmolenspark langs de N33 bij Meeden.

Gasunie heeft in de Veenkoloniën gepolst of radicale acties tegen windpark N33 kunnen overslaan op de bouw van de naburige stikstoffabriek bij Zuidbroek.

Dat bevestigt woordvoerder Michel Bal van de Gasunie. De angst bestaat dat tegenstanders van windpark N33 bij extreme acties moeilijk onderscheid kunnen maken tussen bedrijven die werken aan het windpark en de stikstoffabriek. Beide projecten liggen op steenworpafstand van elkaar. ‘Vergisaanslagen’ liggen op de loer.

Een komen en gaan van aannemers

Bij werkzaamheden aan windpark N33 en de stikstoffabriek aan de andere kant van de weg wordt het de komende jaren een komen en gaan van aannemingsbedrijven. Voor een deel maken ze gebruik van dezelfde toegangswegen. Radicale tegenstanders van windpark N33 hebben aangegeven dat zij zich richten op bedrijven die de aanleg van turbines mogelijk maken.

Onlangs introduceerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het rapport ‘Dreigingsbeeld terrorisme Nederland’ de term ‘windmolenextremisme’. Dat sloeg op de situatie in Groningen en Drenthe waar bij het verzet tegen windmolenparken betrokkenen worden geïntimideerd. Ze krijgen waarschuwingen. Ook zijn er vernielingen gepleegd aan hun eigendommen.

Nut en noodzaak van stikstoffabriek

Bal sluit niet uit dat aannemers die aan de stikstoffabriek werken per abuis onheus worden bejegend. ,,Wij denken dat mensen nut en noodzaak van de stikstoffabriek zien. We gaan daar buitenlands gas bewerken zodat er minder Groningse gas hoeft te worden gewonnen. Dat komt de veiligheid van Groningen ten goede. Maar hoe maken we voldoende duidelijk dat wij het zijn? Als ons dat lukt denk ik dat ze ons met rust laten.’’

Initiatiefnemer voor de stikstoffabriek en de benodigde leidingen is Gasunie Transport Services (GTS). Dat is een dochtermaatschappij van de Nederlandse Gasunie NV. Dit bedrijf onderhoudt contacten met de omwonenden van de stikstoffabriek. Bal: ,,Dat gaat goed. We zitten regelmatig met elkaar om tafel. We krijgen terug dat mensen begrip hebben voor de bouw- en verkeersoverlast die we tot een minimum willen beperken.’’

Fabriek in 2022 klaar

De bouw van de stikstoffabriek valt onder de rijkscoördinatieregeling. Die geldt voor projecten van nationaal belang. Verschillende besluiten voor vergunningen, ontheffingen en het inpassingsplan worden snel en tegelijkertijd genomen. De voorbereidingen voor de bouw van de stikstoffabriek zijn in volle gang. De bedoeling is dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2022 gereed is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen