Speciaal rechercheteam voor onderzoek naar gedumpt asbest Delfzijl

Foto: ANP/Marcel van Hoorn

De politie heeft rechercheurs vrijgespeeld voor het onderzoek naar asbestdumpingen en andere windmolenterreur. De maatschappelijke onrust neemt toe nadat tegenstanders van windmolens afgelopen week opnieuw asbest dumpten, dit keer in Delfzijl.

Ditmaal waren de dreigpamfletten gericht aan bedrijven die (zijdelings) zijn betrokken bij windenergie. ,,We worden benaderd door bedrijven die acties vrezen en staan in contact met gemeenten’’, zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. ,,Zij krijgen advies over veiligheidsaspecten. Maar iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid.’’

Over eventuele extra veiligheidsmaatregelen, zoals cameratoezicht op en rond locaties waar windmolens zijn gepland of bij bedrijven, doet de politie geen uitspraken.

Gezondheidsrisico's laag

De gezondheidsrisico’s door de asbestdump in Delfzijl waren laag, zeggen de de twee betrokken bedrijven bij het saneren van het gebied bij het station.Toch nemen politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten de kwestie hoog op, verzekert politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. ,,Het gaat om serieuze incidenten.’’ Ter bevordering van het onderzoek buigt een vaste groep rechercheurs zich over alle incidenten rond windenergie.

In Delfzijl zijn in totaal enkele kilo’s asbestmateriaal verspreid, zegt bedrijfsleider Germen Hooiveld van Revoort bv uit 2e Exloërmond, dat ook maandag nog bezig was. Het bedrijf werd vrijdag in allerijl gevraagd het terrein te saneren.

Hechtgebonden asbest

Het asbest bestaat uit kleine stukjes van enkele centimeters groot. Het betrof zogenaamd hechtgebonden asbest, wat wil zeggen dat de kans op het vrijkomen van vezels niet erg groot is, aldus Hooiveld.

„Bovendien waren we heel snel ter plaatse en stond er weinig wind. Het is niet verder verspreid of ingelopen.” Revoort werkt vaker voor gemeenten, bijvoorbeeld als er meldingen worden gedaan van asbestdumpingen.

Ondanks de lage gezondheidsrisico’s, is de impact wel groot. „Alles moet worden afgezet en wordt pas vrijgegeven als uit een onafhankelijke toetsing door een extern bureau blijkt dat de boel weer schoon is.” Over de kosten kan Revoort nog niks zeggen.

Enkele kilo’s

De hoeveelheid asbest was behoorlijk fors en lag volgens de bedrijfsleider verspreid over een redelijk groot gebied. „Enkele kilo’s, dat is geen handjevol.” Aannemelijk is dat het asbest afkomstig is van golfplaten. Maar de deeltjes waren te klein om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

Het traceren van de bron is ondoenlijk, zegt bedrijfsleider Hooiveld van Revoort. „Asbest is zo breed toegepast, op elke boerenschuur heeft het bij wijze van spreken wel gelegen. En het is gebruikt in panelen en buizen.”

Dat is zijn collega-bedrijfsleider van zusterbedrijf Man & Mach met hem eens. „Asbestvezels werden bijvoorbeeld toegevoegd aan cementgebonden golfplaten, een standaard bouwmateriaal. Op welk dak dat lag, kan je niet meer herleiden.” Voor forensisch bewijs zijn de stukjes ongeschikt.

Standaardprotocol

Ook medewerkers van Man & Mach werden opgetrommeld te assisteren bij de sanering. De bedrijfsleider bevestigt dat het gezondheidsgevaar voor het publiek klein was. Dat mannen in witte pakken rondlopen ziet er indrukwekkend uit, maar is onderdeel van het standaardprotocol, zegt de bedrijfsleider. Desondanks zegt hij over de dumpactie: „Ik vind het nogal wat.”

Welke straffen riskeren de daders met hun acties? Manon Hoiting, woordvoerster van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland: „Over de strafmaat kun je nu niks zeggen, want dat is sterk afhankelijk van de context. Wat was bijvoorbeeld de bedoeling van de verspreiders?”

Ze bedoelt dat als bewezen kan worden dat de daders bewust chantage wilden plegen, ze zwaarder gestraft kunnen worden dan wanneer ze asbest dumpten als afval. Dan is er ‘slechts’ sprake van een milieudelict.

Bij de zaak is overigens ook een officier van justitie betrokken van het Functioneel Parket, die meer expertise heeft op het gebied van milieuzaken.

Activisten

De dump is geclaimd door activisten, die een pamflet achterlieten: ‘Deze vervuiling, asbest, is hier aankomen waaien door toedoen van aannemersbedrijf Hoornstra. Windconcentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten.’ Het bedrijf heeft aangifte gedaan.

Al eerder waren er signalen dat windmolenactivisten hun acties zouden verharden en hun pijlen zouden richten op ondernemers die betrokken zijn bij de bouwplannen voor windmolens.

Extremistisch verzet

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sprak in september al van ‘extremistisch’ verzet tegen windmolens in Groningen en Drenthe en introduceerde de term windmolenterrorisme. Grimmige pamfletten werden gevolgd door sabotage-acties tegen boeren die windmolens willen exploiteren.

Zo werden kettingen en ijzeren pinnen op akkers gedumpt en brandden een auto en schuur uit. Bij de beoogde locatie voor een stikstoffabriek in Zuidbroek werd in december voor het eerst asbest gedumpt als pressiemiddel. Ook daar werden pamfletten achtergelaten.

menu