'Gedupeerden in de kou bij Arbiter'

Foto ANP

De NAM heeft de Arbiter Bodembeweging laten weten principiële bezwaren te hebben tegen een uitspraak. Het gasbedrijf vraagt om nader onderzoek. In Groningen en in Den Haag nemen de zorgen over de gang van zaken bij de Arbiter toe.

In een brief aan de Arbiter laat de NAM weten niet akkoord te gaan met een uitspraak die betrekking heeft op twee panden in Meeden. De Arbiter zou een 'onjuiste maatstaf hanteren voor het weerleggen van het wettelijk bewijsvermoeden' en bovendien een deskundigenrapport verkeerd interpreteren. Als uitkomst van het onderzoek daar aanleiding toe geeft, vraagt de NAM de Arbiter de uitspraak te herzien.

Het is niet voor het eerst dat de NAM botst met de Arbiter, valt te horen in Groningen en in Den Haag. Volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), die al langer de indruk heeft dat de NAM de zaak traineert, is het lastig er de vinger achter te krijgen hoe vaak de NAM uitspraken van de Arbiter naast zich neerlegt. Toen ze afgelopen jaar hierover vragen stelde aan minister Wiebes (EZK), erkende die dat dat in een geval inderdaad was gebeurd.

Afspraken

Wiebes wees overigens bij die gelegenheid op de afspraken die de Arbiter en de NAM in 2016 hebben gemaakt. In beginsel voert de NAM de uitspraken uit, maar de NAM heeft de mogelijkheid om een 'vonnis' van de Arbiter naast zich neer te leggen. Mede door de vragen van Beckerman en kritiek uit Groningen werd overigens wel besloten dat de Arbiter in zijn uitspraak voortaan ook bedragen moest vaststellen waar gedupeerden recht op hebben. Dit om onnodig getouwtrek na de uitspraak van de Arbiter te voorkomen.

Dat helpt maar beperkt, zegt het Kamerlid. ,,Er ontstaat toch weer gedoe, over de uitvoering en andere dingen. We maken ons hier grote zorgen over. Je vecht als gedupeerde immers tegen een enorm bedrijf. Alleen de slimmeriken en de mensen met geld trekken bij de Arbiter aan het langste eind. Ik vind dat gruwelijk.''

Ook bij het Groninger Gasberaad zijn er bedenkingen over de gang van zaken. Gedupeerden staan vaak op achterstand, zegt secretaris Susan Top. En dat was uitdrukkelijk niet de bedoeling. ,,Bij zittingen ontbreken steeds vaker contra-expertise rapporten. Gedupeerden worden vaak slecht geholpen. Ze voelen zich op de schouw regelmatig overdonderd door het Team Arbitrage van de NAM. Veel mensen onderschatten het.''

Bijstand

Om die ontwikkeling een halt toe te roepen, wil Top dat gedupeerden meer bijstand krijgen. Een team zou daarvoor kunnen zorgen. Voor de betaling daarvan kan gebruik worden gemaakt van de twee ton die door een motie in de Tweede Kamer jaren geleden al is vrijgemaakt voor juridische bijstand. Afgelopen week kwam GroenLinks in de Kamer daar weer op terug in een motie die door een meerderheid van het parlement wordt gesteund.

Woordvoerder Roos van der Werf van de Arbiter zegt dat die ernaar streeft dit jaar de resterende ruim vierhonderd dossiers af te handelen. Er worden zo'n 25 zaken per week behandeld. ,,We doen 30 augustus de laatste schouwen ter plaatse. Daarna moet de Arbiter nog een oordeel geven, dat kost ook nog een aantal maanden.''

Klachten

Toezicht is er niet op de Arbiter, erkent Van der Werf. ,,Er is geen externe toezichthouder. De Arbiters overleggen met elkaar. We krijgen heel weinig klachten. Mensen zijn heel blij dat er eindelijk eens iemand luistert.''

De rechtbank Noord-Nederland gaf maandag gedupeerden, die willen dat de NAM zich aan de uitspraak van de Arbiter houdt, nul op rekest. Want, aldus de rechter ''een arbitrale uitspraak van de Arbiter Bodembeweging is niet bindend voor partijen''.

Weer een kink in de kabel, vreest Beckerman. ,,Ik kan de gevolgen hiervan nog niet overzien.''

Van der Werf zegt de uitspraak nog niet te kennen. ,,Ik kan er niet op reageren.''

Volgens woordvoerder Hein Dek van de NAM is er geen sprake van dat de NAM beslissingen van de Arbiter naast zich neer legt. ,,Wanneer de Arbiter een uitspraak doet, dan volgen we die op.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen