Geefsweer, Stedum en Nooitgedacht krijgen zonneparken en de bewoners moeten meedenken

Bij Zuidvelde is een zonnepark van 130 hectare bedacht. Omwonenden zien dat absoluut niet zitten. ANP

Drie verschillende ideeën voor zonneparken in de gemeente Eemsdelta krijgen van het college groen licht om verder uitgewerkt te worden. De initiatiefnemers moeten wel aan één belangrijke voorwaarde voldoen: samenwerken met de inwoners.

Achter elk park zitten andere kartrekkers en de omgeving verschilt per gebied. Het gaat om Zonnepark Stedum dat zal verrijzen in het wierdenlandschap, Zonnepark Nooitgedacht in het dijkenlandschap bij Nooitgedacht en Zonnepark Geefsweer in het wegdorpenlandschap.

De gemeente ziet de drie zonneparken als een pilot. ,,We gaan hiervan leren. Wat gaat goed en wat niet?’’, zegt wethouder Hans Ronde (VVD). Naast bewonersparticipatie is het van belang dat de zonneparken goed worden ingepast in het landschap.

Ruimte voor Energie: kleinschalig en samen met de mensen die er wonen

In juni 2019 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum de visie ‘Ruimte voor Energie’ aangenomen; een document waarin samen met inwoners is vastgelegd hoe een duurzame toekomst in Eemsdelta eruit moet zien. Daaruit kwam naar voren dat mensen in de gemeente Eemsdelta niets voelen voor grote zonneparken, maar dat ze wel brood zien in kleinschalige parken die in overleg worden opgezet.

Initiatiefnemers hebben, na het vaststellen van de energievisie, de mogelijkheid gekregen om plannen in te dienen. Dertien plannen werden ingediend, drie zijn gekozen.

Situatie is per park anders

Hoeveel mensen in de buurt wonen en meedenken, verschilt per plek. Zo staan bij Nooitgedacht zo’n vijf of zes boerderijen vlakbij de beoogde locatie voor het zonnepark. Bij Geefsweer hebben de plannenmakers te maken met welgeteld één boer. ,,De situatie is steeds anders en het is aan de initiatiefnemers hoe ze daarmee omgaan.’’

Het is niet zo dat een bepaald percentage van de beslissingen door de omwonenden genomen moet worden. ,,Er is geen leidraad voor de samenwerking. De invulling is aan de initiatiefnemer. Maar ze moeten het wel doen. Als omwonenden tegen zijn, wordt het lastig. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.’’ De raad beslist uiteindelijk over de omgevingsvergunning. Ronde denkt dat dit voor 1 januari 2022 bekend is, omdat initiatiefnemers anders mogelijke subsidies van het rijk mislopen.

Veertien voetbalvelden keer drie

,,Het gaat om drie zonneparken van ongeveer 10 hectare. Daar gaan we vanuit’’, verklaart Ronde. ,,Het kan zijn dat er eentje van 12 komt, maar 10 is het uitgangspunt.’’ Dat zijn dus drie parken van ongeveer 14 voetbalvelden groot.

Daar blijft het de eerste tijd bij in de gemeente. Hiermee zet Ronde een streep door plannen zoals Spijksterriet in Spijk. Omwonenden waren tegen de komst van dat park omdat het op natuurhistorisch terrein zou komen.

Het is niet uitgesloten dat er na de pilot nog zonneparken bijkomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen