Het ging er ongebruikelijk fel aan toe in de Groningse gemeenteraad, die woensdag sprak over schimmel- en koudeproblemen in sociale huurwoningen. Huurders en oppositiepartijen roepen op tot actie, maar de coalitie vindt de tijd er niet rijp voor.

Daardoor sneuvelden vier moties om de positie van huurders te versterken en woningbouwcorporaties de koude- en schimmelproblemen te laten verhelpen. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk, die drie van de vier moties indiende, reageert woest. ,,Ik ben echt, écht pissed off . Eerst zeggen dat je het zó erg vindt voor de gedupeerde huurders, en nu helemaal niets doen.’’

Meer zeggenschap, betere planning en een renovatiefonds

In een eerdere gemeenteraadsvergadering sprak een aantal huurders uit Selwerd en Vinkhuizen in, om te vertellen over hun woonomstandigheden. Meerdere bewoners kampen met gezondheidsklachten door de schimmel in hun huis en klagen bij de woningbouwcorporaties haalt niets uit, zeggen ze. De gemeenteraad, van links tot rechts, sprak van een beschamende situatie, temeer omdat huurders deze problematiek drie jaar geleden ook al aankaartten.

De SP wil dat corporaties een gedetailleerde onderhoudsplanning maken, en dat huurders meer zeggenschap krijgen over wat de corporaties doen. De bestaande huurdersorganisaties worden volgens Dijk effectief door de corporaties zelf bestuurd, en moeten op de schop. PVV’er Ton van Kesteren stelt daarnaast een speciaal renovatiefonds voor, liefst met financiële steun uit Den Haag.

Coalitie: ‘Meer tijd en aandacht op een later moment’

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie onderkennen de problemen, maar staan niet achter de voorgestelde oplossingen. Lieke Schoutens (GroenLinks) wil best overwegen of en hoe huurders meer inspraak kunnen krijgen, ‘maar niet met stoom en kokend water’.

Wat haar betreft, moet het onderwerp meegenomen worden als de gemeente prestatieafspraken maakt met de corporaties voor volgend jaar. ,,Dan kunnen we een bredere discussie voeren, en het de tijd en aandacht geven die het verdient.’’ CDA’er Herman Pieter Ubbens noemt dat ‘wel heel makkelijk wegduiken’. ,,Vooruitschuiven kunnen we ons niet veroorloven, daarvoor is dit probleem te groot.’’

‘Corporaties werken keihard en SP roept dat ze er niets van bakken’

De coalitiepartijen zeggen erop te vertrouwen dat de woningbouwcorporaties al doen wat ze kunnen aan renovatie en isolatie. Dat betoogde ook een geagiteerde wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). ,,Er wordt gesuggereerd dat corporaties de afgelopen drie jaar niets gedaan hebben, en daar neem ik echt afstand van. Ze werken juist keihard, elke dag weer.’’

Van der Schaaf bestrijdt ook dat de stem van huurders nu niet goed gehoord wordt. ,,Huurdersorganisaties vertellen misschien niet hetzelfde verhaal als de SP. Dat betekent niet dat ze hun achterban niet goed vertegenwoordigen.’’ Hij verwijt Dijk een ‘anti-corporatieklimaat’ te creëren. ,,Hij roept hier al jaren dat ze er niets van bakken. Maar van aanklagen in plaats van aanpakken worden huurders niet beter.’’

Dijk is ‘zwaar teleurgesteld’, zegt hij na afloop van de raadsvergadering. ,,Meer nog in GroenLinks en de PvdA dan in de wethouder. Op deze manier word je als huurder toch vanzelf rechts? Ik vind het volksvertegenwoordigers onwaardig, wat zij doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen