Die zagen we niet aankomen: als het aan minister Wiebes ligt, en er geen al te strenge winters meer komen, kan de gaswinning uit het Groningenveld al in 2022 stoppen. Wat betekent dat eigenlijk voor consumenten?

Als de gaskraan dichtgaat, moet ik dan sneller van het gas af? Of zorgen voor andere apparatuur en leidingen?

Nee, dat is allebei niet nodig. Het Groninger gas valt weg, maar dat wordt opgevangen met gas uit het buitenland en uit de Noordzee. Als consument hoef je zelf niets te veranderen om dat gas te kunnen gebruiken. Al was dat op zich geen gekke gedachte: het ene aardgas is namelijk het andere niet.

Ja, hoogcalorisch, laagcalorisch, hoe zit dat allemaal?

De calorische waarde van aardgas geeft aan hoeveel energie het bevat per kubieke meter. Uit het Groningenveld wordt laagcalorisch gas gewonnen; laag in energie dus, maar met een hoog gehalte stikstof. Gas uit het buitenland en de Noordzee heeft juist een hoge calorische waarde.

Onze gasfornuizen en CV-ketels zijn geschikt voor laagcalorisch gas, terwijl hoogcalorisch gas meer bedoeld is voor raffinaderijen en elektriciteitscentrales. Maar je kunt hoogcalorisch gas laagcalorisch maken door er extra stikstof aan toe te voegen. Zo is het alsnog bruikbaar voor particulieren.

Wordt het gas daar duurder van?

We zullen de komende jaren ongetwijfeld meer moeten betalen voor ons gas, maar dat heeft niet zoveel met het dichtdraaien van de gaskraan te maken. Dat heeft weliswaar economische gevolgen, zoals SEO Economisch Onderzoek en TNO vorige maand nog waarschuwden in een rapport, maar niet zozeer voor de consument. „De prijs van een kubieke meter gas op de markt wordt gewoon bepaald door vraag en aanbod”, zegt gasexpert René Peters van TNO. „Daar bovenop komen nog allerlei andere kosten.”

Daarbij kun je denken aan de kosten voor transport, opslag en het leidingnetwerk, maar ook aan belastingen en accijnzen die de regering heft. „En daar zie je dat de overheid de kosten voor gas steeds hoger laat oplopen, terwijl ze voor elektriciteit steeds lager worden. Maar dat staat los van de gaswinning in Groningen. het is bedoeld om meer mensen te verleiden om van het gas af te gaan.”

Met het loslaten van dat gas maken we overigens weinig haast, weet Peters. „Ondanks alle goede, groene voornemens lukt dat nog niet echt. Dus we zullen afhankelijker worden van gas uit het buitenland.”

Moeten we dat wel willen? Stel dat er iets fout gaat in de bevoorrading, of in onze verhouding met Rusland?

„Nederland zit in een vrij luxe positie: we kunnen vanuit allerlei verschillende landen gas importeren”, legt Peters uit. „Niet alleen uit Rusland, maar ook uit Noorwegen en Afrika.” Als er op één importlijn ruis ontstaat, is dus niet meteen onze hele gasvoorziening in gevaar.

Bovendien blijft de gaswinning op de Noordzee voorlopig nog op peil, dus hoeft niet al ons gas uit het buitenland te komen. TNO schat dat er nog ongeveer 250 miljard kuub gas te winnen is uit kleine Noordzeevelden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen