De Waddendijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems Dollard.

Storm van protest tegen windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard

De Waddendijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems Dollard. Foto: Peter Wassing

De gewenste plaatsing van windmolens op de zeedijk bij de Eems-Dollard leidt tot een storm van kritiek aan het adres van waterschap Hunze en Aa’s.

Meerdere partijen in Provinciale Staten (GroenLinks, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, Groninger Belang, SP, PVV) willen geen windturbines aan de Eems-Dollard, die deel uitmaakt van het Werelderfgoed Waddenzee. Zij volgen Het Groninger Landschap en andere natuurorganisaties. Die eisen bescherming van dit kwetsbare natuurgebied.

Waterschap Hunze en Aa’s is over het gebruik van de zeedijk in gesprek met energieconcern RWE. Het schap wil de eigen grond benutten voor het opwekken van groene energie. Hoewel er nog geen concreet plan ligt, is in Provinciale Staten al behoorlijk wat opwinding ontstaan.

‘Landschap steeds meer verpest’

,,Hoe ver kun je gaan met het tergen van mensen in Oost-Groningen?’’, vraagt Statenlid Hans Haze van Groninger Belang zich af. Hij wijst op de impact van windparken in Noord-Groningen en de Groningse en Drentse Veenkoloniën. ,,Kijk maar eens goed om je heen. De leefbaarheid staat op het spel. We hebben de mond vol van toerisme en recreatie, maar landschap wordt steeds meer verpest. Ook ligt er nu een onderzoek waaruit blijkt dat de turbines op windpark N33 een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren.’’

Volgens gedeputeerde Nienke Homan loopt het met de plaatsing van windmolens op de Dollarddijk nog niet zo’n vaart. ,,Er ligt geen plan of voorstel waar we een besluit over moeten nemen.’’ Om die reden heeft Gerrit Jan Steenbergen (ChristenUnie) nu weinig trek in een discussie over turbines op de dijk. ,,Het is leuk om hier op het provinciehuis te zijn, maar soms heb ik het helemaal gehad. Het gaat mij het ene oor in en het andere weer uit.’’

‘Bespaar ons dit proces’

Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap hekelt die kortzichtige en gemakzuchtige houding. ,,Het bestuur van het waterschap heeft de dijk aangewezen als zoekgebied, Dus er ligt wel degelijk een besluit. Geef als Provinciale Staten op voorhand duidelijkheid. Mensen willen dit niet. Ook de gemeente is tegen. Er is geen enkel draagvlak. Bespaar ons dit hele proces met alleen maar verliezers.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu