Sieger Dijkstra, voorman van VNO-NCW in Noord-Nederland.

Voorman VNO-NCW over de Wunderline: Een woning in aanbouw breek je ook niet af

Sieger Dijkstra, voorman van VNO-NCW in Noord-Nederland. Foto: JAV Studio's

Het project Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, lijkt pas op de plaats te moeten maken, omdat de provincie Groningen meer geld nodig heeft voor de afbouw van Ring Zuid in Groningen.

De 18 miljoen euro die de provincie voor de Wunderline op tafel wilde leggen, wordt overgeheveld naar Ring Zuid. Dat er daardoor een streep door het grensoverschrijdende project kan, wil Arno Ulrichs van de Industrie- und Handelskammer Ost-Friesland/Papenburg niet geloven. ,,Het zal hoogstens vertraging oplopen. We moeten nu niet in paniek raken.’’

Wunderline van groot belang voor de economie in Noord-Nederland

Sieger Dijkstra, voorzitter van de noordelijke afdeling van VNO-NCW en honorair consul van Duitsland in het Noorden, denkt er net zo over. Hij blijft optimistisch wat betreft de realisatie van het spoorproject. ,,Als je een huis bouwt en er is geen geld meer, dan breek je de woning ook niet af. Hetzelfde geldt voor de Wunderline.’’

Dijkstra noemt de internationale spoorverbinding van groot belang voor de economie van Noord-Nederland. ,,Voor mensen die de steden bezoeken, studenten die over en weer van de grens studeren en mensen die aan beide kanten van de grens werken. Deze lijn moet er gewoon komen. Er is geen weg terug.’’

Waar de straks ontbrekende miljoenen vandaan moeten komen, weet Dijkstra ook niet direct. Hij richt zijn hoop een klein beetje op Europees geld. ,,Want het is het jaar van het Europese Spoor.’’

Hij vindt sowieso dat dit soort grote projecten in Noord-Nederland lastiger te realiseren is dan elders in Nederland. ,,Als je naar de regio Limburg of Enschede kijkt, gaat dat gemakkelijker. Daar is meer stedelijk gebied. Maar voor onze regio valt nog veel te halen.’’

Eerst nadenken en zelf een oplossing zoeken

Met de eerste fase van het project, aan de Groningse kant, is al een begin gemaakt. Fase twee, de verdubbeling van het spoortraject Leer-Oldenburg, staat daarna op de rol. ,,En dat zal vast en zeker doorgaan’’, meent Ulrich. ,,Nee, ik ben absoluut niet negatief.’’

Hij houdt nog wel een slag om de arm hoe het project gefinancierd moet worden. ,,Dat heeft deels met de economie te maken. We weten niet hoeveel belastinginkomsten we kunnen verwachten. Om nu ad hoc met een delegatie naar Brussel te stappen, zie ik ook niet zitten. Eerst nadenken en zelf een oplossing zoeken.’’

Ulrichs zegt door de provincie Groningen op de hoogte te zijn gebracht van de ontwikkelingen rondom Ring Zuid. ,,Ik begrijp het probleem, maar het kan niet zo zijn dat ons project daardoor niet gerealiseerd wordt. We willen met elkaar minder asfalt aanleggen en de mensen uit de auto krijgen en de stad Groningen bijvoorbeeld qua verkeer ontlasten. De Wunderline is daarop het juiste antwoord. Dat juist een internationale spoorverbinding, die de concurrentie met de automobilist moet aangaan, daarvoor het loodje moet leggen wil en kan ik niet geloven. Ik denk dan ook dat er een oplossing komt.’’

Al volgende maand, weet Ulrichs, komen bestuurders van de provincie Groningen en Nedersaksen bij elkaar. Daar zal ook het onderwerp Wunderline aan de orde komen. De Wunderline is al een project van de lange adem en moet uiterlijk 2030 gerealiseerd zijn. ,,We hebben dus nog tijd om een oplossing te zoeken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu