Politiek in Midden-Groningen legt in ruime meerderheid de initiatiefnemers van het zonnepark Eekerpolder, tussen het spoor en de A7 bij Meeden en Scheemda, geen strobreed in de weg. Zolang er maar draagvlak is.

Op verzoek van Gemeentebelangen Midden-Groningen (GBMG) werd donderdagavond een door 23 personen ondertekende brief met bedenkingen tegen het zonnepark Eekerpolder besproken. Boeren, met name melkveehouders, vrezen problemen met hun bedrijfsvoering als daar een zonnepark wordt aangelegd.

Horrorscenario

Met de inwoners van Meeden voorzien zij een horrorscenario van een volledig industriële vlakte waar bovenin wind wordt gevangen en op de grond zonnepanelen staan. Gemeentebelangen kreeg wel de toezegging van de wethouder dat een zonnepark ten noorden van het spoor, niet automatisch inhoudt dat aan de zuidzijde van het spoor ook zonnepanelen mogen staan.

Energiecoöperatie Eekerpolder wil tussen de A7 en het spoor een 70 hectare groot zonnepark aanleggen. Dat kan de gemeentegrens met Oldambt overschrijden, maar die zegt alleen te kunnen praten en kan geen besluit nemen aangezien zij geen zonneparkenbeleid heeft.

Vragen, onzekerheden en lasten

Inmiddels is bij Midden-Groningen een omgevingsvergunning voor de aanleg van het park aangevraagd. Daar is in verband met het binnenhalen van duurzaamheidssubsidies haast bij. ,,Maar dat betekent niet dat wij onze plannen door willen drukken’’, zei Joyce van der Wielen uit Zuidbroek namens de energiecoöperatie Eekerpolder.

,,Wij hebben zeker oog voor de vragen, onzekerheden en lasten van de briefschrijvers.’’ Van der Wielen zei toe dat de coöperatie de dorpen in de omgeving mee zal laten profiteren van de opbrengsten van het park. Iets dat wethouder Jaap Borg in de statuten terug wil lezen.

Draagvlak betekent niet dat iedereen voor is

Borg ging in op geruchten als zou de provincie toestemming voor Eekerpolder hebben gegeven. ,,Er is overleg geweest tussen Midden-Groningen en de provincie en de uitkomst daarvan is dat wanneer aan de gemeentelijke voorwaarden wordt voldaan, de provincie geen bezwaren heeft.’’

Over een zonnepark ten zuiden van het spoor, onder de windmolens van Windpark N33 is niet met de provincie over gesproken. Borg: ,,Voor een zonnepark op die plek heb ik totaal niets gemerkt van enig draagvlak.’’

Alle fracties drongen bij de wethouder op aan draagvlak. Borg: ,,Dat is geen taak van de gemeente, maar van de initiatiefnemers. Draagvlak betekent ook niet dat iedereen voor hoeft te zijn. Individuen kunnen tegen zijn. Het is aan college en raad om telkens af te wegen of er voor een project voldoende draagvlak is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen