Geforceerd behoud van een gestrand verstandshuwelijk

Met een beperkte verklaring en een geforceerd uitgesproken herstel van vertrouwen is duidelijk dat het college van Gedeputeerde Staten in Groningen de rit tot de verkiezingen uitzit.

De coalitie (SP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66) en het college moesten gisteren met het water voor de dokter. Kan nog worden samengewerkt met de SP, die in het gasdossier en met het drama rond de Zuidelijke Ringweg een eigen weg was ingeslagen?

De SP stelt zich in debatten over beide onderwerpen hard op, tot grote onvrede van haar coalitiegenoten. Volgens de SP deugt het gasbeleid van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor geen meter. En gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zou het project Zuidelijke Ringweg, dat financieel onderuit dreigt te gaan, moeten stilleggen.

Lichtelijk ontdaan strompelden de coalitiepartijen gisteren de Statenzaal in, nadat woensdag het debat uit de hand liep en de SP de wacht was aangezegd. Het college waarin SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar onder vuur ligt, zat tamelijk timide in de bankjes. Verwezen werd naar de collegepartijen D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

In een gezamenlijke verklaring gaven de vier partijen aan dat het college van GS de periode kan ‘vervolmaken’. Wat op het velletje ontbrak was een handtekening van de Socialistische Partij.

SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek vroeg de partners nadrukkelijk het vertrouwen uit te spreken in de SP. Dat gebeurde niet. Coalitiewoordvoerder Robert de Wit (CDA), die woensdag nog met een schorsing een definitieve breuk in de coalitie wist te voorkomen, kreeg het niet over zijn lippen.

Daarna was het prijsschieten. De VVD vond het raar en slap dat de andere coalitiepartijen zwegen. Daardoor konden ze niet in het debat op de vertrouwensbreuk worden aangesproken. ,,Wat een slecht verhaal is dit’’, zei Marc Scheffers (Groninger Belang). ,,Woensdag een grote mond en nu geen uitleg geven.’’

Mastenbroek (SP) sprak nog wat zalvende woorden. ,,Het is van belang dat we doorgaan met elkaar en in het college blijven zitten. We staan voor de gemaakte afspraken en blijven dat doen.’’

Met het behoud van het eigenlijk gestrande verstandshuwelijk houdt de coalitie haar meerderheid bij het nemen van besluiten. Binnenkort wordt een klap gegeven op bijvoorbeeld de verlenging van de spoorlijn Groningen-Veendam naar Stadskanaal. Uitstel van dit besluit door de interne ruzie van de afgelopen week zou een blamage zijn geweest in de richting van de inwoners in Zuid- en Oost-Groningen.

Opmerkelijk is dat de regionale oproep aan de Tweede Kamer over de schadeafhandeling en de versterking in het bevingsgebied gisteren niet werd behandeld. De brief waarin gemeenten en provincie concrete garanties vragen was woensdag door alle heisa doorgeschoven naar vrijdag, maar werd ook deze keer van de agenda gehaald.

Commissaris van de Koning René Paas liet na afloop weten dat dit in overleg met de partijen is gebeurd. De fracties vinden het niet nodig op dit late tijdstip in de week een debat te voeren over de dringende adviezen van de regio aan minister Wiebes. Afgesproken is dat de brief over de afhandeling van schade en versterking op 13 maart wordt behandeld. Volgens Paas waren de partijen het erover eens dat er geen onoverkomelijke bezwaren waren tegen uitstel.

We zullen nooit weten of de SP weer vol op het orgel was gegaan als er gisteravond toch was gesproken over de versterkingsaanpak.

menu