Gemeente Groningen zet mes diep in uitgaven: ozb omhoog, verbouwing stadhuis mogelijk op lange baan en meer betaald parkeren

Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen. Foto: ANP

Verdere verhoging van de onroerendezaakbelasting met nog eens 8 procent, mogelijk uitstel van de vernieuwing van het stadhuis, betaald parkeren in grotere delen van de stad en nog eens 2,5 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie.

Dat zijn de voornaamste maatregelen die het Groningse college donderdagmorgen presenteerde om de gemeente de begroting voor de komende jaren op orde te houden. Groningen moet komend jaar 30 miljoen snoeien om uit de rode cijfers te blijven.

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie willen daarvoor geen sport- of andere voorzieningen sluiten en houden ook de ambities om meer mensen aan het werk te helpen overeind. Daarmee blijft ook de invoering van de basisbaan voor langdurige werklozen gespaard. Wel kijkt het college of de minstens 15,5 miljoen kostende verbouwing van het Stadhuis kan worden uitgesteld.

Ambitieuze plannen worden vertraagd

Verder gaat het bezuinigingsmes over de hele linie diep door het gemeentelijke huishoudboekje. Ambitieuze plannen om alle wijken om te schakelen naar duurzame energie worden vertraagd, er komt geen parkeergarage in het nieuw te ontwikkelen stationsgebied Zuid en het onderhoud van wegen, groen, gebouwen en begraafplaatsen gaat een tandje lager, dat gebeurt alleen nog daar waar dat het hardst nodig is.

Betaal parkeren wordt uitgebreid tot het hele gebied binnen de ringweg en verder zoekt het college goedkopere alternatieven voor de op ruim 15 miljoen begrote verbouwing van het stadhuis. Naast de eerder aangekondigde ‘minimale’ variant kan de gemeenteraad in december ook een plan verwacht waarbij de aanpak wordt uitgesteld. Ook dat zal echter geld kosten want vooral de verwarming is hard aan vervanging toe.

College neemt minder vaak de taxi

Ook de eigen organisatie levert nog eens 2,5 miljoen in. Verder banenverlies is daarbij niet aan de orde omdat de ,,rek er echt wel uit’’ is na alle personele bezuinigingen van de afgelopen jaren, zegt wethouder Paul de Rook (financiën). In plaats daarvan zoekt het college vooral besparingen door vacatures niet meer direct te vervullen en efficiënter werken. Verder gaan de burgemeester en wethouders minder gebruik maken van taxi’s en dienstauto’s.

Hoop blijft op meer geld uit Den Haag

Ondertussen blijft Groningen hopen op meer geld uit Den Haag. Zo wil het college vanaf 2021 niet meer opdraaien voor verdere groei van de uitgaven aan jeugdhulp, huishoudelijke ondersteuning en maatschappelijk werk. Cliënten die er dan nog bijkomen, zouden voor rekening van het Rijk moeten komen.

Tekortschietende Haagse vergoedingen voor deze taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeenten, zijn de belangrijkste reden van de ‘zorgwekkende financiële basis’ van Groningen, zegt wethouder De Rook. Met de nu gepresenteerde begroting voor 2020 zeilt de gemeente ‘scherp aan de wind’, erkent hij. Van een aantal ‘risicovolle posten’ moet worden afgewacht of ze opleveren wat ervan wordt verwacht.

Optimisme over lobby in Den Haag

Maar door bijvoorbeeld te rekenen op meer geld uit Den Haag voor zorg en welzijn neemt het college niet zo’n grote gok als het lijkt, zeggen De Rook en ook collega-wethouder Mattias Gijsbertsen. Die laatste wijst op de recente afspraken over de jeugdzorg met het kabinet. Dat onderzoekt nu of de hulpvraag inderdaad zo toeneemt als de gemeenten nu signaleren.

Den Haag komt extra over de brug als sprake blijkt van een onverwacht sterke stijging. Voor Gijsbertsen, die de lbby in Den Haag leidt namens de veertig grootste gemeenten (G40) staat vast dat het onderzoek de roep om meer geld zal onderstrepen. ,,Dan moet je het als kabinet wel heel bont maken om dat naast je neer te leggen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen