Gemeente Groningen kapt minder bomen bij Der Aa-kerk; eik en iep blijven staan

Artist's impression van het Akerkhof.

Bij de Der Aa-kerk in Groningen worden iets minder bomen gekapt dan aanvankelijk de bedoeling was. Een eik en een iep aan de zijde van de Brugstraat blijven tóch staan.

Deze bomen worden alsnog ingepast in het plan voor de herinrichting van deze plek. Dat hebben B en W deze week besloten. Van de 11 bomen bij de Der Aa-kerk blijven nu acht staan, terwijl de monumentale oude kastanjes en lindes meer ruimte krijgen.

Stadspleintje met zitjes

Het herinrichtingsplan voorziet in de aanleg van een stadspleintje met zitjes voor de Der Aa-kerk. Daarvoor is meer licht nodig. Nu is het er redelijk donker en droog, waardoor er weinig onder de bomen groeit. Het bestaande gras is van slechte kwaliteit en moet regelmatig worden vervangen.

Plan wordt veranderd

Het oorspronkelijke plan wordt met de inpassing van de twee bomen iets veranderd. Het gras wordt vervangen door halfverharding, er wordt meer dan 300 vierkante meter aan plantvakken met gemengde beplanting aangelegd en er komt meer (niet-commerciële) zitgelegenheid.

De entrees op beide hoeken van het Akerkhof worden aan één kant iets verbreed. Hiermee ontstaat ruimte te geven voor de twee bomen.

Per saldo neemt het aantal bomen in dit gebied verder toe, doordat al eerder besloten werd om ter compensatie zes bomen toe te voegen in de Brugstraat en Astraat. Dit is inmiddels gebeurd.

Bomenridders zijn tegen aanpassing

De stichting Bomenridders Groningen heeft eerder een rechtszaak aangespannen tegen het voornemen om vijf bomen te kappen. In deze procedure neemt de gemeente mee dat er twee bomen extra blijven staan.

De bomenridders vinden het plan om extra bomen te laten staan, niet ver genoeg gaan. Volgens de stichting wijkt het nieuwe plan niet veel af van het doel om te zorgen voor meer zonlicht op het Akerkhof.
 

Minder koel

Door het weghalen van bomen wordt het op warme dagen ook minder koel op de plek, aldus de bomenridders. Door de nieuwe inrichting maken meer mensen gebruik van het Akerkhof. De stichting is daarop tegen en vindt het belangrijk dat de plek stil en koel blijft, in een druk stadscentrum waar temperaturen stijgen.

De rechtszaak is op 12 december. Naar verwachting doet de rechtbank begin volgend jaar een uitspraak over de kap van de drie bomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen