Gemeente Groningen wil met oppervoogd verkoop monumentaal Pepergasthuis voorkomen

Het monumentale Pepergasthuis in Groningen komt waarschijnlijk in particuliere handen. Foto: Archief DvhN

De gemeente Groningen wil de verkoop van het Pepergasthuis voorkomen. Dat gaat het doen met inzet van iets dat 'gemeentelijke oppervoogdij' heet, een bestuurlijk instrument dat sinds de tachtiger jaren niet is gebruikt.

Met het instrument wil de gemeente voorkomen dat Lefier het 600 jaar oude hofje gaat verkopen aan een commerciële partij. Het hofje telt 29 sociale huurwoningen, een eetzaal en een kerkje dat nog steeds wordt gebruikt.

Gemeentelijke oppervoogdij

Gemeentelijke oppervoogdij houdt in dat de gemeente Lefier wil ontheffen van het beheer van het Pepergasthuis. Het college vraagt de gemeenteraad om een nieuwe voogd te benoemen. Die moet zich bezig gaan houden met de toekomst van het Pepergasthuis en moet een oordeel over de koopovereenkomst vellen.

Het instrument is ingesteld in 1870. ,,Het geldt niet alleen voor het Pepergasthuis, maar voor alle gasthuizen in de stad. Op het moment dat de functie van een gasthuis verloren dreigde te gaan, kon de gemeente zich gaan bemoeien met de toekomst van die gasthuizen”, legt wethouder Roeland van der Schaaf uit.

Vorig gebruik in jaren ‘80

De laatste keer dat de gemeente gebruik maakte van de bevoegdheid, was in de tachtiger jaren. ,,Toen stond het Pepergasthuis er heel slecht voor. Samen met de voorganger van Lefier hebben we gebruik gemaakt van de oppervoogdij en actieve rol van de gemeente”, aldus Van der Schaaf.”

De wethouder is van mening dat de gemeente nog steeds de oppervoogdij heeft. ,,De afgelopen decennia is van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Dat is ook niet zo gek, er was helemaal geen reden voor om dat te doen. Nu denken wij dat we er wel gebruik van moeten maken”, aldus Van der Schaaf. Daarom vraagt hij de gemeenteraad de oppervoogdij opnieuw te activeren.

Lefier is not amused

Margriet Drijver, bestuurder van Lefier, is niet blij met het voornemen van de gemeente. Volgens haar heeft de gemeenteraad van Groningen in 1990 het instituut van oppervoogdij beëindigd. ,,De gemeente beroept zich op een instrument dat zij zelf 29 jaar geleden heeft afgeschaft”, aldus Drijver.

Wethouder Van der Schaaf zegt dat de gemeente niet in de archieven heeft kunnen vinden dat de gemeentelijke oppervoogdij is afgeschaft.

Minister neemt besluit

Voor de verkoop van het Pepergasthuis heeft Lefier toestemming nodig van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het ministerie neemt daar binnenkort een besluit over. Als de minister besluit dat de verkoop niet door mag gaan, gaat Lefier dat besluit niet aanvechten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen