Gemeente Veendam is gezond een heeft een sluitende begroting

De gemeente Veendam is financieel gezond en hoeft niet extra te bezuinigingen. ,,We hebben een sluitende begroting’’, zegt wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

Het begrotingssaldo komt uit op een positief resultaat van ruim 36.000 euro. Daarmee is Veendam een van de weinige Groninger gemeenten die niet in het rood staat. Schmaal: ,,Dat klopt. We staan er financieel goed voor. En dat terwijl we een aantal forse investeringen hadden in bijvoorbeeld het Leer- en Sportpark aan de Langeleegte. In het centrum van Veendam hebben we onder meer de pleinen heringericht. We zijn tevreden, maar blijven alert. We weten niet met welke verassingen het Rijk nog komt.’’

Jeugdzorg

Schmaal: ,,Vooral het werk dat we moeten doen aan gespecialiseerde jeugdzorg vraagt meer geld dan dat we van het Rijk krijgen. De jeugdzorg kost ons door rijksbezuinigingen alleen al 4,2 miljoen euro extra. Weliswaar wordt er voor 660.000 euro gecompenseerd maar het blijft een fors bedrag en dwingt ons te kijken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden.’’ Schmaal: ,,Deze rijksbezuinigingen gaan ten koste van andere wensen die we hadden willen uitvoeren. We houden de gemeente goed in de benen, maar er is weinig ruimte voor nieuwe dingen.’’

Relatieve zoet

Na 12 jaar zuur van vooral bezuinigen volgt nu het relatieve zoet betoogt de wethouder. Hij benadrukt dat er wel geld blijft om te investeren in bestaande voorzieningen zoals sportvoorzieningen en -velden en het zwembad. Het betekent volgens hem ook dat zaken als de afvalstoffenheffing, gemeentelijke belastingen en onroerendezaakbelasting (ozb) niet zoals elders in de provincie fors omhoog gaan. ,,We hebben alleen de jaarlijkse stijging van 2 procent doorberekend. De ozb is afhankelijk van de waarde van de woning. Die is gemiddeld met 5,46 procent gestegen.’’

De gemeente heeft zo’n 47 miljoen euro in reserve en 12 miljoen euro in voorzieningen als het grondbedrijf. ,,Dat betekent niet dat je al dat geld vrij kunt besteden. We moeten een gezonde buffer houden en geld achter de hand hebben voor onvoorziene dingen. Pas in mei volgend jaar weten we wat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds voor Veendam betekent.’’

En de ontvlechting van De Kompanjie, de gezamenlijke ambtenarenorganisatie van de gemeente Veendam en Pekela, zijn daar maatregelen voor getroffen? ,,Dat niet. De begroting van De Kompanjie is in deze begroting verwerkt. Mochten er extra kosten achterwege komen, dan putten we uit onze reserves.’’

De gemeenteraad van Veendam vergadert maandag 4 november over de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023.

menu