Gemeente Veendam krijgt schademeldpunt mijnbouw

De gemeente Veendam krijgt toch een digitaal loket waar inwoners schade door mijnbouw kunnen melden. Een meerderheid van de raad is er voor.

Fractievoorzitter Christel Knot (GemeenteBelangen) benadrukt dat er geen aparte mijnbouwafdeling op het gemeentehuis komt. ,,Mensen moeten op de website heel gemakkelijk een formulier in kunnen vullen en hun bevindingen registreren. Nu laten veel bewoners dat achterwege zodat we de echte omvang van de schade niet bekend hebben. Met dit laagdrempelig digitaal loket hopen we dat inwoners alsnog een schademelding doen.’’

,,We hebben geen malaria"

Coalitiepartijen GemeenteBelangen, CDA, VVD, ChristenUnie en D66 en oppositiepartij VUK dienden maandagavond een motie in om tot een dergelijk meldpunt te komen. De fracties van de PvdA en SP steunden het voorstel niet. Knot had op brede steun gerekend. Haar opmerking ‘dit overstijgt partijpolitiek’, schoot SP-fractievoorzitter Harry Schoonewille volledig in het verkeerde keelgat. ,,Er is geen sprake van samenwerking. Het voorstel is best sympathiek. Maar een voorstel over zo’n belangrijk onderwerp moet je raadsbreed overleggen. Nu zijn we hier (door de coalitie, red) totaal niet in gekend. Waarom zijn we niet bij het vooroverleg betrokken? We hebben geen malaria.’’

Burgemeester Sipke Swierstra (VVD) noemt de motie overbodig. Volgens hem worden meldingen al geregistreerd en mensen doorverwezen. ,,Het gemeentelijk beleid voldoet eigenlijk al aan de strekking van het voorstel.’’

Bodemdalingfonds

Een voorstel van de PvdA, om te komen tot de instelling van een bodemdalingfonds, haalde het niet. Rijk, provincie, NAM en Nedmag zouden een financiële bijdrage aan dit fonds moeten leveren. Met het geld zou er onder meer een analyse kunnen komen van de funderingskwaliteit van duizenden woningen in de gemeente. Op het grondgebied van Veendam wordt gas gewonnen door de NAM, zout- en magnesium door Nedmag en AKZO, ondergronds aardgas opgeslagen door de Gasunie en water gewonnen uit de diepere ondergrond.

PvdA-raadslid Vladimier Slor: ,,De gestapelde mijnbouw heeft invloed op de leefomgeving en veroorzaakt bodemdaling. Er wordt al jaren discussie gevoerd wie verantwoordelijk is. We willen nu wel eens duidelijkheid.’’ Alian Spelde van D66 verklaart haar ‘nee’ als volgt: ,,Wij willen een fonds? Anderen moeten dat vullen. Wie bepaalt, wie waar recht op heeft?’’ GemeenteBelangen en CDA noemen het een sympathiek idee maar moeilijk uitvoerbaar. Nedmag en NAM gaven tijdens eerdere discussies al aan niet mee te willen doen aan een dergelijk fonds.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.