Bewoners: Loppersum drukt versoepeling van bouwregels er snel door

Loppersum wil de bouwregels versoepelen. Foto archief Jan Zeeman

Bewoners hebben moeite met plannen van Loppersum om de regels bij nieuwbouw te versoepelen. Ze vrezen verschillen met bestaande bouw.

De uitbreiding van een proef om minder strenge regels te hanteren bij de bouw van woningen in Loppersum wordt positief ontvangen door de Lopster politiek, bleek maandagavond in de raad. Toch pleiten verschillende partijen er ook voor de soepeler regels niet te hanteren in de Lopster nieuwbouwwijk Over de Wijmers, waar bewoners te hoop lopen tegen het experiment. Die vinden dat vijf moderne huizen die onder de nieuwe regels zijn gebouwd afbreuk doen aan de overige huizen daar. De critici dreigen met procedures.

Chris Bultje (PvdA) snapt de kritiek. ,,Nu we de uitvoering zien, vallen ons toch een aantal dingen op. Je kunt in een kern nieuwe woningen van dertien in een dozijn neerzetten, zonder dat iemand je kan tegenhouden. En in Loppersum worden nu kleuren gebruikt die we niet hadden afgesproken.’’ Hij wil de nota in een commissievergadering bespreken en de plannen beter laten aansluiten op die van partnergemeente Delfzijl.

Aanscherpen

Hans Warink (Lokaal Belang Eemsdelta) wil de regels toch weer wat aanscherpen. ,,Men wil toch zien dat het om een huis gaat. Soms lijkt een ontwerp wel een kubus of een bedrijfspand. Je moet alleen zo bouwen waar het ook echt past in het straatbeeld. Er moet geen bont kleurenpalet ontstaan. We zitten niet te wachten op allemaal planschades.’’

Bert Jan Huizing (VVD) juicht de proef toe. ,,Er is veel belangstelling voor. En we zijn als raad niet over een nacht ijs gegaan, er is goed over nagedacht. Maar toch zijn er bezwaren gerezen, dat blijkt uit de reacties. Maar het is redelijk dichtgetimmerd, er gebeuren geen rare dingen.”

Wethouder Pier Prins (CDA) zegt dat het voorstel juist is aangepast om te zorgen dat nieuwe woningen niet te veel detoneren met de bestaande bebouwing. Hij ziet er niets in de wijk Over de Wijmers uit te sluiten van de nieuwe regeling. Ook voelt hij er weinig voor om weer om tafel te gaan met de bewoners uit de wijk. ,,We staan altijd open voor een gesprek, maar het is niet verstandig nu nog dingen te wijzigen. We moeten geen ongelijkheid creëren.’’

Forse kritiek

Een aantal inwoners van de wijk Over de Wijmers in Loppersum heeft forse kritiek op de plannen om de regels voor nieuwbouw in de gemeente te versoepelen. In een brief aan de raad schrijven ze dat daar veel onrust over is. De bewoners wijzen er op dat zij zelf ook werden gehouden aan strenge bouwregels. Zo waren destijds rode of roodgekleurde stenen verplicht, net als antracietkleurige dakpannen.

De Lopsters menen dat de gemeente de versoepeling er nu snel doordrukt met het oog op de komende herindeling. De nieuwe richtlijnen zijn volgens hen niet te controleren. Ze herinneren eraan dat Delfzijl wel duidelijke eisen stelt bij nieuwbouw. ,,Gaat Loppersum nu een beleid voeren dat haaks staat op dat van een gemeente waarmee ze gaat fuseren?’’

menu