Omwonenden wachten nog steeds op maatregelen tegen de overlast door de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen. Ondertussen zet de bouwer flinke stappen vooruit én terug.

Bewoners van verschillende plekken langs de weg schetsten de gemeenteraad vorige maand een ontluisterend beeld van de situatie en de manier waarop de bouwers en de projectdirectie (tergend langzaam) met hen omgaan.

Het haalde (nog) niet veel uit. Behalve het vastzetten van losgeraakte metalen platen op het lawaaiviaduct over de Paterswoldseweg -op de avond na de bijeenkomst met de gemeenteraad- merken omwonenden geen verbeteringen.

De gemeente Groningen heeft bovendien nog steeds niet gereageerd op officiële bezwaren van bewoners van de Zaayer tegen de vergunning voor een werkterrein. Terwijl dat volgens de regels al lang had gemoeten.

Gunst of logisch

De bewoners ontdekten vorig jaar zomer dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een bouwterrein vlak achter de huizen hebben ingericht zonder dat daarvoor de juiste procedure was gevolgd. Ze hoopten op maatregelen die de overlast zouden verminderen en stelden de gemeente vorige maand al in gebreke.

Ze vroegen onder meer verbetering van het scherm dat de bouwers ‘uit coulance’ plaatsten. De organisatie spreekt van een gunst, de bewoners vinden maatregelen niet meer dan billijk, zeker nu de bouwtijd is verdubbeld en ze door corona thuis zitten.

De mediator die de lucht tussen hen en de gemeente (vergunningverlener, toezichthouder én opdrachtgever) moet opklaren heeft nog geen rapport uitgebracht.

Druk

In de bewonerssessie uitten bewoners van verschillende locaties langs de ringweg hun ervaringen met de overlast en het onnodig weghalen van groen. Ze voelen even machteloos als de gedupeerden van de aardbevingsschade en de belastingaffaire, en zijn verbaasd dat de gemeente hen niet beter steunt in wat zij als strijd tegen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort ervaren.

Tijdens de bijeenkomst waarschuwden bewoners van de Van Ketwich Verschuurlaan voor een effect waar de bouwers niets aan kunnen doen: ze zijn bang dat het door toedoen van de nieuwe ringweg in de toekomst veel te druk wordt op wegen in de wijken rond de weg. Op de Van Ketwich Verschuurlaan is dat effect volgens hen nu al merkbaar.

Bouw

Ondertussen heeft Herepoort de vaart erin. Het bedrijf is bijna overal langs de weg druk met de bouw en zet belangrijke stappen. Weggebruikers merken daar nu geregeld wat van door afsluitingen en omzettingen. Zo verschoven de rijstroken op het oostelijk deel van de ring naar de noordkant van de weg, is de Europaweg af en toe ‘s nachts dicht en wordt de Brailleweg in mei verbreed.

Voor de grootste klus dit voorjaar, het plaatsen van het spoordek bij de Helperzoom met Hemelvaart, wordt het verkeer nu al omgeleid. Vrijdag gaat de Verlengde Lodewijkstraat ook dicht voor fietsers.

De bouwers trillen deze en volgende week bij de Papiermolenlaan en de Brailleweg voor de tweede keer een aantal damwanden in. Daarmee herstelt Herepoort een fout van vorig jaar, toen ze op de verkeerde plek zijn geplaatst. Alleen bij de Brailleweg moeten de vorige er eerst weer uit. Bij de RK-begraafplaats worden ze afgebrand. Het project moet eind 2024 klaar zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen