Gemeente trekt steun voor MFA Bedum op naar 119.000 euro

Het ontwerp van de nieuwe MFA in Bedum is van de Bedumer architect Niels Feddema.

BEDUM Burgemeester en wethouders van Bedum stellen geen 50.000, maar 119.000 euro beschikbaar aan de stichting die bezig is een MFA in het dorp te realiseren.

Het college komt daarmee grotendeels tegemoet aan de wens van zowel de Stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie Bedum, die 170.000 voorbereidingskrediet had gevraagd, als die van de gemeenteraad, die meende dat B en W het burgerinitiatief wel wat meer mochten omarmen en steunen.

Nieuw complex SV Bedum

Vrijwilligers van onder meer SV Bedum zijn al twee jaar bezig een nieuw complex te realiseren. De huidige opstallen zijn verouderd en te klein. De voetbalclub wordt hoofdgebruiker, daarnaast is er ruimte voor kinderopvang-, zorg- en dagbesteding. Zorgorganisaties Heerenloo Opmaat en De Golden Raand willen er ook gebruik van maken, alsmede culturele en maatschappelijke verenigingen. De MFA kost circa 5,9 miljoen euro.

Er ligt inmiddels een in grote lijnen uitgewerkt plan. Daarvoor heeft de stichting uit eigen zak 47.000 euro betaald. Onder meer voor een architect en een haalbaarheidsonderzoek. Om het idee verder uit te werken is meer geld nodig. De nog te maken kosten tot de aanbesteding worden geraamd op minimaal 125.000 euro.

Vraag om meer steun en geld

De vraag om meer financiële steun werd 4 oktober in de commissievergadering aan B en W voorgelegd. Plus een verzoek om ambtelijke ondersteuning en de wens dat de gemeenteraad nog voor de herindeling op 1 januari 2019, als Bedum opgaat in Het Hogeland, een besluit neemt over het al of niet doorgaan.

De werkgroep kreeg steun van de vier raadsfracties, maar het college hield een slag om de arm. Een van de argumenten was dat de gemeentelijke bijdrage aan de MFA, zo’n 2,7 miljoen, op de begroting komt van de nieuwe gemeente en het dus aan de nieuwe raad is daarover te beslissen.

Zorgvuldigheid

Financieel wethouder Jan-Willem van de Kolk (PvdA) verantwoorde de 50.000 door te benadrukken dat het nog geen voorbereidingskrediet was. Daarvan is pas sprake als er een voldragen plan ligt. Ook pleitte hij voor zorgvuldigheid en waakte daarom voor te veel haast. Daarmee toonde het college zich echter te afwachtend, aldus de verschillende fracties.

Van de Kolk liet in de commissie al doorschemeren dat het college zich nog zou buigen over het bedrag. In een gewijzigd raadsvoorstel komen B en W deze week alsnog tegemoet aan de wensen van stichting en raad.

Positief signaal

Gert Jan Hageman, voorzitter Stichting Ontwikkeling MFA Bedum: ,,Wij zijn positief dat het college al onze ingebrachte punten heeft overgenomen in het vernieuwde raadsvoorstel. Ook de steun van inmiddels diverse Hogelandfracties is een positief signaal. Wij roepen de politieke partijen op om zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken voor realisatie van de MFA en deze steun van Bedum ook mee te nemen in de komende coalitieonderhandelingen. Zoals het nu lijkt zal er ruimte op de begroting van 2019 gevonden moeten worden.’’

menu