Gemeentebelangen Midden-Groningen: Behoud monument aardbevingsgebied prioriteit

Foto: Kees van de Veen

Monumenten in het aardbevingsgebied moeten altijd behouden blijven. Zelfs als de herstelkosten de waarde van het onroerend goed overstijgen.

Dat stelt Gemeentebelangen Midden-Groningen (GMG) in vragen aan de colleges van B en W van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

,,De aantrekkelijkheid van onze provincie wordt voor een groot deel bepaald door de monumentale panden’’, zegt Hans Haze, lijsttrekker van GMG. ,,Wij willen onze dorps- en stadsgezichten met historische panden voor het nageslacht behouden.’’

Bittere waarheid

Haze: ,,Helaas is de bittere waarheid dat verreweg de meeste monumentale en beeldbepalende panden als gevolg van gaswinning zijn beschadigd. Dat zal alleen maar erger worden. Wij willen weten of de schade verhaald kan worden op de veroorzaker en of daar wellicht al afspraken over zijn gemaakt.’’

GMG stelt dat het nog tientallen jaren kan duren voordat de Groninger bodem tot rust komt. ,,Cultureel erfgoed kan onherstelbaar beschadigd raken.’’ GMG vindt dat geld nooit boven het behoud van erfgoed mag gaan. Herstel dient altijd voorop te staan, ook al overstijgen de kosten daarvan de waarde van het pand.

Financiële afweging

Haze wil van de colleges weten of het juist is dat de NAM bij het herstellen of versterken van monumentaal erfgoed een financiële afweging kan maken.

De crisis- en herstelwet zou het mogelijk maken dat wanneer de kosten van herstel en/of versterking de waarde van een monument overstijgen, er van herstel wordt afgezien en een pand gesloopt mag worden.

Doemscenario

,,Wij willen weten of onze aanname juist is’’, aldus Haze. ,,Hoe staan de colleges van B en W daar in en kunnen gemeenten dit doemscenario voorkomen. Wij vragen ook of hierover contact is met andere Groninger gemeenten en Provinciale Staten. Wij stellen deze vragen ook in het belang van alle actieve stichtingen, zoals stichting Oude Groninger Kerken, die de wereldberoemde Groninger orgels beheert, en de borgen in het Groninger land.’’

Haze zegt dat geestverwante partijen in de provincie Groningen inmiddels belangstelling hebben getoond voor de vragen van GMG, om deze aan hun eigen colleges van B en W te stellen.

menu