Gemeenten vrezen voor veel extra kosten door de coronacrisis, terwijl hun inkomsten onder druk staan. Zo nodig moet het Rijk bijspringen, vinden ze.

Het is lastig de extra uitgaven nu al in beeld te krijgen, zegt wethouder Bert Nederveen (financiën, Westerkwartier). Hij zit in de commissie financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

,,Volgende week donderdag staat dit punt nadrukkelijk op de agenda bij een vergadering van de VNG. Wij willen een duidelijk signaal afgeven: gemeenten mogen niet de dupe worden van de problemen door de corona.’’

Westerkwartier: Marktgelden, parkeergelden en toeristenbelasting

Nederveen denkt overigens dat de extra kosten voor Westerkwartier tot nu toe beperkt zijn. ,,Er zijn meer aanvragen voor ww en bijstand, maar daar is budget voor vanuit het Rijk. Ik ga ervan uit dat die bedragen dekkend zijn. Als dat niet zo is, loopt het flink in de papieren.’’

Westerkwartier heeft te maken met inkomstenderving, onder meer doordat mensen en bedrijven belastingen later betalen. ,,En we hebben besloten geen marktgelden te innen, in elk geval niet tot de zomer. Nou zijn dat geen heel grote bedragen. En voor wat betreft parkeergelden en toeristenbelasting worden we niet geraakt, want die hebben we niet.’’

Delfzijl: Coronakosten op aparte rekening

In Delfzijl is een aparte rekening geopend om corona-gelateerde kosten te betalen. Zo houdt die gemeente daar goed zicht op en kunnen die bedragen inzichtelijk worden gemaakt aan bijvoorbeeld het Rijk. ,,Er is zeker sprake van extra kosten voor ons. Maar nu is het eerst zaak mensen te helpen. Als deze ellende voorbij is, maken we de balans op’’, zegt wethouder van financiën Jan Menninga.

Hij bespeurt een flinke toeloop bij de loketten waar bedrijven en zzp’ers om steun kunnen aankloppen. Hoewel de gemeente niet voor alle gevraagde bedragen aan de lat staat, betekent het meer werk. ,,Er zitten gewoon meer mensen in de kaartenbak. Als er meer mensen bijstand vragen, zal er ook vaker een beroep op bijzondere bijstand worden gedaan omdat de armoedeval dreigt. Dat komt op het bordje van de gemeente.’’

Delfzijl heeft aan sportverenigingen de verschuldigde huur voor het gebruik van de velden voorlopig kwijtgescholden. Hoewel er dus minder geld binnenkomt, bezuinigt de gemeente niet op bijvoorbeeld tijdelijk personeel. ,,Onze dienstverlening draait juist volop. Toch baart de situatie me wel zorgen. Ik heb nog niets gehoord over steun voor lagere overheden. En het kan niet zo zijn dat wij onze reserves op moeten maken of extra moeten bezuinigen omdat het Rijk niets doet’’, vindt Menninga.

Loppersum: Steunloketten hebben het druk

In Loppersum worden de extra kosten door maatregelen voor de coronacrisis in kaart gebracht, zegt wethouder Rudi Slager (financiën). ,,We zijn bezig dat te onderzoeken. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.’’

Ook hij signaleert dat veel ondernemers en kleine zelfstandigen aankloppen bij de steunloketten. ,,Maar dat hoeven wij niet te betalen, daar draaien de gemeenten niet voor op. We dragen weliswaar bij aan de kosten voor het Werkplein Fivelingo, waar mensen zich kunnen melden. Maar dit is een speciaal geval, dat valt daar buiten.’’

Loppersum maakt zich wel zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen. Die zijn nu gesloten, maar kunnen de inkomsten eigenlijk niet missen. Waar nodig, springt de gemeente bij. ,,Het zijn vaak zwakke organisaties, die vooral draaien op vrijwilligers. Er gaat niet vreselijk veel geld om. Maar de dorpshuizen moeten niet omvallen, ze zijn het hart van veel dorpen’’, denkt Slager.

Volgens hem is de gemeente coulant wanneer mensen nu hun gemeentebelasting te laat betalen. ,,Dat scheelt alleen een beetje rentekosten, dat is niet heel veel. We zijn hier niet al te streng in. Mensen moeten gewoon hun belasting betalen, uiteindelijk komt dat wel binnen.’’

'Vooral grote gemeenten worden getroffen'

Ook in Loppersum werkt het personeel zo goed als mogelijk door. ,,We hebben geen mensen weggestuurd om te besparen.’’

Vindt Slager dat de gemeenten bij het Rijk moeten aankloppen voor extra geld? ,,Dat zou wel goed zijn. Vooral grote gemeenten worden getroffen, bijvoorbeeld doordat er veel minder parkeergeld binnenkomt. Of Loppersum de hand moet ophouden, weet ik nog niet. Geld van het Rijk is natuurlijk ook belastinggeld, het is van ons allemaal. De rekening komt uiteindelijk bij de burger terecht.’’

Groningen: Mogelijk uitstel van belasting en huur

De gemeente Groningen zoekt uit wat de gevolgen van de coronacrisis voor de financiën van de gemeente zijn. Loco-burgemeester Roeland van der Schaaf zei eerder deze week dat wordt bekeken of culturele instellingen, buurt- en dorpshuizen en sportverenigingen die in de problemen komen geholpen kunnen worden. Er komt voor hen desgewenst uitstel voor het betalen van belasting en huur. Instellingen die subsidie kregen voor een evenement dat is geschrapt, hoeven dat niet meteen terug te betalen. ,,Daar gaan we coulant mee om’’, aldus Van der Schaaf.

De gemeente Emmen laat weten te verwachten dat de financiële effecten van de coronacrisis in de miljoenen gaan lopen. ,,Het is nog onduidelijk wat dit voor 2021 en verder betekent.’’ Emmen weet nog niet of en op welke manier er compensatie van het Rijk komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus