Groningse gemeenten willen voorkomen dat malafide ondernemers op subsidies voor wind- en zonneparken duiken en in de energietransitie crimineel geld witwassen. Daarom hebben ze in een aantal gevallen het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek laten doen naar de achtergronden van ontwikkelaars en geldschieters.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG). ,,Projectontwikkelaars zoeken vaak financiers voor wind- en zonneparken. Dat is opletten geblazen. Gemeenten kunnen te maken krijgen met schimmige BV’s en ‘windcowboys’ die op zoek zijn naar gronden. Wat je niet wil, is dat er een energieproject wordt opgetuigd met crimineel geld. Gemeenten willen geen risico’s nemen’’, aldus de VGG-woordvoerder.

Het witwassen van geld gebeurt niet alleen in de vastgoedwereld, bij aanbestedingen, de milieusector of in delen van de horeca. Ook in de energietransitie ligt misbruik maken van vergunningen en subsidies op de loer. ,,Soms heb je te maken met partijen waarvan je je afvraagt: wat kom je bij ons doen? Dan kun je maar beter even laten checken hoe de vork in de steel zit.’’

Noord-Groningen onder de loep

De gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta deden bij energieprojecten in Noord-Groningen al eens een beroep op de zogeheten wet Bibob. Dat is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Hierbij doet het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de achtergronden van een ondernemer en zijn zakelijke relaties. Achterhaald wordt hoe de financiering van een activiteit in elkaar steekt en wie er achter zitten.’

Onvoldoende zicht op herkomst geld

Volgens de VGG is meer Bibob-onderzoek in de energietransitie onvermijdelijk. Provincie en gemeenten willen graag meer opwekking van groene energie. De overheid hoopt dat veel investeerders zich melden, vooral in de omgeving. Door samen te werken zouden de lusten en lasten eerlijker moeten worden verdeeld dan nu het geval is. Het voordeel is dat er meer draagvlak in de omgeving ontstaat. Een nadeel kan zijn dat een gemeenten minder zicht hebben op waar het geld vandaan komt.

Geen namen noemen

De VGG gaat niet in op specifieke bedrijven en geldschieters waar al Bibob-onderzoek naar is gedaan. Uitkomsten van dergelijke onderzoeken worden niet openbaar gemaakt. ,,Het is een waardevol instrument waarmee je de integriteit van de overheid kunt beschermen’’, aldus de VGG.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen