Gemeenten minder geld kwijt aan zorg

Het goedkoper uitvoeren van zorgtaken in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zorgt ervoor dat de gemeenten miljoenen euro’s over houden.

Hoogezand-Sappemeer heeft over 2015 een positief financieel resultaat van 2,3 miljoen euro. Voor het sociaal domein werd een miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot. Ook bijstandsuitkeringen (648.000 euro) en onderwijs (461.000 euro), kostten aanzienlijk minder.

Hoogezand-Sappemeer hield een half geleden nog rekening met een tekort van twee miljoen euro. Dat financieel een zachte landing wordt gemaakt, komt doordat de doeluitkeringen, geoormerkt geld van het Rijk, aanzienlijk hoger uitvallen.

,,Het grillige en onvoorspelbare karakter daarvan hebben aanzienlijke gevolgen voor het financiële beleid van de gemeente’’, zegt wethouder financiën Marco Metscher (ChristenUnie). Die zegt zich daarom wel degelijk zorgen te maken over het weerstandsvermogen van de gemeente in de nabije toekomst.

Hoogezand-Sappemeer haalde 1,4 miljoen euro uit de voorziening rioleringen. Metscher: ,,Er blijft voldoende geld beschikbaar voor toekomstig groot onderhoud.’’ Een stille reserve van 860.000 euro voor de grondexploitatie van De Vosholen, bleek eveneens niet langer nodig.

Metscher waakt voor een jubelstemming en wijst op grote geplande uitgaven voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en mogelijke tegenvallers in de grond exploitatie van het Stadshart.

In Slochteren wordt het positieve resultaat over 2015 (1.052.303 euro) beïnvloed door meevallers in het sociaal domein, gaswinning en de aanstaande gemeentelijke herindeling. ,,Het werk hiervoor is ruim binnen de beschikbare middelen uitgevoerd’’, zegt wethouder financiën Jan Jakob Boersma (ChristenUnie).

Met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde heeft Slochteren aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het sociaal domein, die per 1 januari 2015, bij de gemeente liggen, invulling gegeven.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.