Inwoners moeten in het proces betrokken worden, alle partijen moeten goed samenwerken en de bedrijven moeten echt iets toevoegen aan het gebied: allemaal eisen van de gemeenteraad Het Hogeland voor de uitbreiding van de Eemshaven.

De raad stemde woensdag in met de vergroting van het bedrijventerrein.

Het Hogeland en de provincie Groningen willen de Eemshaven met 600 hectare uitbreiden. De zogenaamde Oostpolder, nu nog landbouwgebied, moet een duurzaam industrieterrein worden, bedoeld voor bedrijven die zich toeleggen op waterstof, batterijen, data, windenergie en nieuwe vormen van high tech.

loading

Door de uitbreiding krijgen inwoners van het dorp Oudeschip en vier omliggende buurtschappen een enorm bedrijventerrein in hun achtertuin. Zij zien de plannen daarom niet zitten. Landbouworganisatie LTO Noord wil het liefst dat er een streep door de uitbreiding wordt gezet.

Akkoord (maar wel met een paar voorwaarden)

Ondanks die bezwaren ging de raad, na lang overleg, akkoord. Maar de raadsleden legden wel een paar voorwaarden vast.

Zo drukken de raadsleden het college op het hart om voorzichtig om te gaan met de bewoners van Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht, Polen en Heuvelderij. Ze noemen de mensen weerbaar, complimenteren hun tomeloze inzet voor het gebied maar zien ook dat de gevolgen voor de inwoners groot zijn. De raadsleden willen dat er samen met de inwoners een toekomstvisie voor de lange termijn wordt gemaakt, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Een ander punt van zorg is het type bedrijven dat zich in de Oostpolder gaat vestigen. De gemeenteraad van Het Hogeland wil dat er organisaties komen die voor werkgelegenheid zorgen én echt groen zijn. Raadslid Janny Klei (PvdA) vat het zo samen: zorg dat de Eemshaven het ‘mooiste, groenste, stilste en duurzaamste bedrijventerrein’ in de regio wordt.

Andere voorwaarden voor de raad zijn een uitgebreide Milieu Effect Rapportage en Landbouw Effect Rapportage. Die laatste is een soort onderzoek waarbij wordt gekeken of het gebied nog wel leefbaar is na de uitbreiding.

‘Onthullingen in Nieuwsuur zijn zorgwekkend’

Het vertrouwen in een goede afloop is extra onder druk gezet door de onthullingen van Nieuwsuur over dubieuze grondtransacties en ‘vriendjespolitiek’ door havenbeheerder Groninger Seaports. Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) gaf aan op korte termijn om tafel te gaan met Groningen Seaports, zodat de zaak tot op de bodem kan worden uitgezocht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen