De gemeenteraad van Stadskanaal is overwegend positief over een heropening van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Brink in Musselkanaal. Sleutel tot hernieuwd succes blijft goed communiceren, benadrukken raadsleden. Pas als goed geluisterd is naar inwoners, kan overgegaan worden tot besluitvorming.

De raad werd afgelopen maandag ingelicht over het officiële verzoek tot heropening van het azc. Het COA wil daar vanaf het begin van de zomer 428 asielzoekers opvangen. Het azc moet dan minimaal drie jaar openblijven, vindt de gemeente. Het COA is bereid om het verpauperde pand voor drie miljoen euro op te knappen. Dinsdagavond en donderdagavond kunnen inwoners van zich laten horen in het voormalig azc.

Bert van Beek (CU)

„Vluchtelingen zijn welkom. In Ter Apel hoor je links en rechts over problemen, maar hier was daar geen sprake van. Het gaat hier om dezelfde groep mensen. Natuurlijk moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt, iedereen kan daar nu zijn zegje over doen.”

Veiligheid staat volgens Van Beek hoog op de agenda. „Je kunt het niet altijd uitsluiten, maar laat ik ook zeggen: niet elke veiligelander is een boef. En Ter Apel moet je niet vergelijken met Musselkanaal. We hebben het jaren gehad, iedereen was daar lovend over. Als je zo’n situatie terug kunt krijgen, dat is ideaal.”

Klaas Remmerts (CDA)

„Het azc heeft een hele lange geschiedenis. Jaren geleden waren er ook hobbels, maar het ging heel goed. De burgerij was zeer content.”

Remmerts heeft er vertrouwen in dat dit weer gedragen kan worden in Musselkanaal. Hij is positief tegenover heropening van het azc. „Daar waar nood is en mensen op drift zijn, moeten wij hulp bieden. Ik begrijp dat er de nodige zorgen zijn door buurgemeente Westerwolde, met het azc in Ter Apel."

,,Een goede communicatie is cruciaal, zorgen moet je niet onder het tapijt vegen. Het moet niet opgedrongen voelen. Wij zien vooral kansen, voor scholen en ondernemers. Als het azc leeg staat, wordt het er allemaal niet beter op. Nu kun je een rotte kies voorkomen.”

Machteld Luijken (SP)

„Zoals de uitleg was, ben ik in principe akkoord. Ik vind het wel belangrijk om de uitslag van de inloopavonden even af te wachten en die geluiden serieus te nemen. Een groot deel van de bevolking wacht niet op veiligelanders. Het gonst nu al op Facebook: ‘de beslissing is al genomen’. Maar dat is helemaal niet waar.”

Het uitgangsprincipe voor het azc is dat dezelfde doelgroep wordt aangesproken die ook in de eerdere 25 jaar naar het azc kwam. Het kan zijn dat een deel daarvan rottigheid uithaalt: „dat kun je nooit helemaal uitsluiten. maar dat geldt ook voor Musselkanaalsters, die hebben ook weleens een knokpartij.”

Egbert Hofstra (PvdA)

„Vorig jaar hebben we natuurlijk een motie ingediend voor het behoud van het azc. Wij zijn blij dat het mogelijk weer opengaat. We willen wel graag weten wat de definitieve voorwaarden zijn, daarbij zijn we voor zoveel mogelijk kansrijke asielzoekers.”

Hofstra is blij dat de gemeente eisen stelt aan een heropening. „Het is helemaal terecht dat de gemeente hard is. De gesprekken die nu gevoerd gaan worden, vormen de belangrijkste basis voor de afspraken.”

Erik Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal)

„Toen de aankondiging kwam dat het azc zou sluiten, was iedereen zeer teleurgesteld. Het coa heeft nu een verzoek gedaan voor het plaatsen van asielzoekers. Daar sta ik positief tegenover.”

Wel hangt het er vanaf wat er dinsdagavond en donderdagavond wordt gezegd tijdens de bijeenkomst, zegt Bieze. „Maar ik kan mij niet voorstellen dat de meerderheid tegen is. De bevolking, ondernemers en dorpsbelang waren destijds erg teleurgesteld. Het pand verpaupert nu, die drie miljoen is een forse investering. Daar betaalt de gemeente geen euro aan. Ik hoop dat het ten goede komt aan de lokale ondernemers.”

Bieze wil nog wachten tot ‘iedereen is geconsulteerd’, pas dan start ook de besluitvorming. „Het is best spannend, rond dit soort onderwerpen is altijd discussie. Dat is goed en hoort ook bij het democratisch proces.”

Hans Klopstra (VVD)


„Ons standpunt is niet veranderd”, Klopstra staat positief tegenover een heropening van het azc. „Het is wel heel belangrijk om te horen wat de bevolking vindt. Ga goed in gesprek. Luister goed naar wat mensen zeggen. En niet alleen Facebook, chatje en appjes, maar serieus in gesprek.”

Aan de aard van de instroom verandert niets ten opzichte van de vorige situatie. „Wat dat betreft heeft de burgemeester mij zeer gerustgesteld. Stel dat er iets zou gebeuren, beloofde zij het voornemen te hebben adequaat op te treden.”

Jur Mellies (Lokaal Betrokken)

„Wij staan er dubbel in. Vorig jaar moest het azc dicht. Dat moesten wij uit de krant lezen. Van coa’s kant vond ik dat niet netjes. We hebben toen nog moties ingediend om het open te houden, maar het zou dicht. Nu, een jaar later, moet het weer open. Dat vind ik geen stijl.”

Als het azc deels open was gebleven, was er veel onrust uitgebleven, benadrukt Mellies. „Het azc heeft 25 jaar heel goed gefunctioneerd. Het had allemaal niet gehoeven, dat heen en weer gedraai. Nu gaat het weer om welke soort vluchtelingen er in komen. Daar moeten we keiharde afspraken over maken. Ook over de veiligheid. Als die afspraken er niet komen, gaat het wat ons betreft ook niet open. We staan niet onwelwillend tegenover heropening, maar we moeten nu goed luisteren en er als politiek de komende maanden bovenop zitten.”

Klaas Pals (D66)

„Eigenlijk zijn omwonenden nu aan zet. Ik wil eerst eens luisteren naar wat hun inbreng is. Nu kunnen we oplossingen horen en kijken of we daarin kunnen faciliteren. Ik vind dat we een helpende hand moeten bieden voor mensen die het nodig hebben, we zijn geen witte vlek in Nederland. We zijn het als samenleving ook wel verplicht. Ze verlaten hun huis en haard ook niet zomaar.”

Dat er nu een proces op gang is gezet vindt hij een goede zaak. „Ik zou niet willen ruilen met Budel (plaats in Brabant waar veel Moldaviërs in een gymzaal zijn opgevangen red.). Het voorstel is een hele gereguleerde opvang. Ze moeten gaan werken en krijgen taalles vanaf dag één. Het is niet vrijblijvend afwachten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen