Gemeenteraad stelt stevige voorwaarden aan komst McDonald's naar Midden-Groningen

De gemeenteraad van Midden-Groningen zette donderdagavond het licht op groen voor de komst van McDonald's naar Kolham. afbeelding McDonald's Nederland

Fastfoodketen McDonald’s mag bouwen op bedrijvenpark Rengers in Kolham. Een meerderheid van de gemeenteraad van Midden-Groningen stemde daar donderdagavond mee in, maar verbond daar tegelijkertijd wel strenge voorwaarden aan.

Zo mag het reclamebord op de 40 meter hoge mast niet groter worden dan 25 vierkante meter. In de bestemmingsplanwijziging die de bouw van het fastfoodrestaurant mogelijk maakt en waar Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA voor stemden, staat een reclamebord met een oppervlak van 45 vierkante meter.

Aan het verkeerde adres

McDonald’s had al toegezegd dat 25 vierkante meter mogelijk is, al haastte wethouder Jan Jakob Boersma zich te zeggen dat ‘dat nog niet officieel was’. Hij werd terechtgewezen door Maarten van der Meijden (CDA): ,,Als McDonald’s in de raadscommissie een kleiner reclamebord heeft toegezegd om de besluitvorming te smeren, dan zijn ze bij ons aan het verkeerde adres. Als wij nu besluiten dat de reclame niet groter mag zijn dan 25 vierkante meter, heeft McDonald’s zich daar maar aan te houden.’’

Het was Boersma’s eigen ChristenUnie die met een amendement kwam om dat kleinere reclameoppervlak vast te leggen. Alleen de VVD, die McDonald’s geen strobreed in de weg wil leggen, stemde daartegen.

McDonald’s kan nu een omgevingsvergunning aanvragen

In een chaotische vergadering, waarin twee keer werd geschorst, bleken alle partijen te worstelen met de komst van de fastfoodketen naar Kolham. SP en GroenLinks zijn principieel tegen de komst van McDonald’s naar Midden-Groningen. Van de 30 aanwezige raadsleden (3 afwezig) stemden 23 voor het voorstel van het college van B en W. McDonald’s kan nu een omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning) voor de bouw van een restaurant en McDrive in Kolham aanvragen.

Elke partij voor zich maakte de afweging tussen de belangen van de bewoners aan de Knijpslaan, die hun woongenot zien aangetast, versus het economische belang, de werkgelegenheid voor Midden-Groningen. De VVD vindt dat de gemeente zich niet moet laten ‘gijzelen’ door bewoners. ,,Dan kan er nooit iets.’’

Kenteken op de verpakking

Het CDA zegt alle begrip te hebben voor de frustraties van de bewoners, maar de positieve effecten van de werkgelegenheid zwaarder te laten wegen. Wethouder Boersma zei toe ook na de komst van het fastfoodrestaurant in gesprek te blijven met de omwonenden.

Veel aandacht ook voor het zwerfvuil dat de komst McDonald’s naar verwachting met zich meebrengt. Markus Ploeger (Gemeentebelangen Midden-Groningen) suggereerde dat wellicht het kenteken van de klanten op de verpakking wordt afgedrukt, zodat wanneer ‘de troep uit het raam wordt gegooid’ de dader meteen duidelijk is. Een suggestie die werd omarmd door het CDA.

Mensen in dienst om zwerfafval op te ruimen

Uit de beantwoording van Boersma blijkt dat McDonald’s meewerkt aan 0, 1 en 2-metingen met betrekking tot zwerfafval. Dat wil zeggen dat voor de komst van de fastfoodketen gekeken wordt hoeveel zwerfafval er ligt en of dat na de opening toeneemt. ,,McDonald’s wil ook extra maatregelen nemen, zoals mensen in dienst nemen om zwerfafval op te ruimen en telefoonnummers openstellen waar mensen zwerfafval kunnen melden.’’

McDonald’s zou extra afvalbakken willen plaatsten en meedoen aan gedragsveranderingsprogramma’s voor jongeren die afval laten slingeren. De gemeente Midden-Groningen komt na de zomer, aldus Boersma, met gezondheidsbeleid. Daarin is ook aandacht voor een gezonde leefstijl en de voeding die daarbij hoort. ,,Dat alles om het bewustzijn ten aanzien van gezonde voeding te vergroten.’’

menu