Licht- en horizonvervuiling, laagfrequent geluid en onverklaarbare trillingen en een door slaapgebrek zieke bevolking. In een motie draagt de gemeenteraad het college op om ervoor te zorgen dat de windturbines op windpark N33/Eekerpolder bij Meeden worden uitgezet.

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) zegt dat de handhaving is gestart en dat het college van burgemeester en wethouders ‘daar strak in zit’.

Het college besluit formeel in de eerstvolgende collegevergadering, op 11 mei, over de uitvoering van de motie. ,,Dit is een steun in de rug voor toekomstige stappen.’’

Problemen erkennen en maximale inzet plegen

De formele opstelling van Boersma schoot fractievoorzitter van Gemeentebelangen Midden-Groningen, Markus Ploeger, woordvoerder namens de raad, in het verkeerde keelgat. Ploeger wil de wethouder horen zeggen ‘dat burgemeester en wethouders de problemen erkennen en maximale inzet plegen’.

Ploeger: ,,De problematiek was in december al bekend. Mensen kunnen niet slapen door de geluidsoverlast en dat beïnvloedt hun functioneren overdag. Ik wil u horen zeggen: ‘wat overkomt die mensen daar?’ en dat u à la minuut actie onderneemt.’’

Lokale overheid is verantwoordelijk

,,U moet die windturbines stilzetten. De lokale overheid is verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Dat is niet ondergeschikt aan andere wettelijke bepalingen en voorschriften.’’

Boersma herhaalde nog eens ‘gehoor te zullen geven aan de motie en ambtelijk en bestuurlijk direct tot actie over te gaan’.

Gemeente dreigt met dwangsom

Exploitanten RWE/Eurus hebben nog vier weken om witte knipperverlichting aan te passen. ,,Is de verlichting eind mei nog niet aangepast, dan legt de gemeente een dwangsom op’’, aldus Boersma.

Die opmerkte dat internationale wetgeving verlangt dat dergelijke obstakels worden voorzien van verlichting en dat het niet uitmaakt of de windmolens draaien of stilstaan.

Handhaven gerechtelijke uitspraak

Tegelijkertijd is het Rijk begonnen met het repareren van het inpassingsplan dat de witte knipperverlichting moet legaliseren. ,,Zover is het nog niet’’, aldus Boersma, ,,vooralsnog houden wij strak de hand aan het handhaven van de gerechtelijke uitspraak.’’

Wat betreft de geluidsoverlast, de laagfrequente tonen, zijn de gemeenten Midden-Groningen en Veendam in overleg met de exploitanten. ,,Met RWE zijn tijdelijke afspraken gemaakt over het verminderen van het vermogen van de windmolens tussen 22.00 en 07.00 uur’’, aldus Boersma. ,,Voor de windmolens van Eurus langs de N33 is dat nog niet het geval, maar de verwachting is dat dat wel gebeurt.’’

Molens moeten blijven draaien om problemen aan te pakken

RWE erkent dat de windturbines geluiden maken die ze niet zouden mogen maken, maar dat om de problemen aan te pakken, de molens moeten blijven draaien.

Naast het laagfrequente geluid ondervinden omwonenden van het windpark overlast van door de windturbines geproduceerde geluiden en trillingen waarvan de oorzaak, mogelijk het gevolg van ontwerpfouten, nog niet is achterhaald. Het zijn juist deze onverklaarbare geluiden die bij omwonenden voor ernstige overlast en forse gezondheidsklachten zorgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen