Gewenste tempo bij huisvesting asielzoekers lang niet gehaald

Het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsstatus verloopt uiterst moeizaam. In de provincie Groningen wordt het gewenste tempo lang niet gehaald.

In Groningen komen te weinig huurwoningen vrij. Nogal wat mensen hebben geen geld om te verkassen van een huur- naar een koopwoning. Daarnaast wil het Rijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Volgens de provincie koppelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers statushouders te weinig of te laat aan gemeenten.

Vluchtelingen met een uitkering komen ook vaak niet in aanmerking voor duurdere huurhuizen. De provincie stelt dat eigenaren en verhuurders van vrijkomende ruimten in verzorgingshuizen weigerachtig zijn als het om snelle huisvesting van asielzoekers gaat. In het aardbevingsgebied is het probleem dat huurhuizen als wisselwoningen worden aangehouden voor mensen die vanwege bevingsschade uit hun woning moeten. Op het platteland is betrekkelijk weinig vastgoed dat kan worden verbouwd tot woonruimte.

Het Rijk bepaalde vorige maand dat in het tweede deel van 2016 voor 803 personen een huis moet worden gevonden. De eerste helft van dit jaar hadden gemeenten een taakstelling van 698. Dat blijkt te ambitieus. Voor 1 juli moet nog voor 480 vluchtelingen woonruimte worden gevonden. Een succesvolle inhaalslag ligt niet voor de hand omdat per maand tachtig asielzoekers worden gehuisvest.

Het provinciebestuur oefent toezicht uit op de gemeenten. Geadviseerd wordt afspraken te maken met woningcorporaties en voor verhuur aan te kloppen bij particulieren woningbezitters. Ook kan worden gekeken naar braakliggende bouwgrond voor de plaatsing van (tijdelijke) verplaatsbare woonunits.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.