Golf aan diefstallen door 'veiligelanders' in Ter Apel houdt aan

Bij de politie in Ter Apel blijven de aangiften van winkeldiefstal binnenstromen Archief Huisman Media

De golf aan door veiligelanders gepleegde winkeldiefstallen in Ter Apel houdt aan. In de eerste vier maanden van dit jaar werd 48 keer aangifte gedaan.

De meest recente politiecijfers over Ter Apel maken dat duidelijk. De cijfers laten ook zien dat over de eerste vier maanden van vorig jaar 41 keer aangifte werd gedaan en dat van een afname dus nog geen sprake is. Wel ten opzichte van 2016 toen winkeleigenaren 97 keer aangifte deden tot mei van dat jaar.

Veiligelanders

,,Het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel blijft dus inderdaad hoog’’, zegt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde. ,,En duidelijk is ook dat vrijwel alle diefstallen zijn gepleegd door veiligelanders.’’

Bij die veiligelanders gaat het om asielzoekers uit veilig verklaarde landen, zoals die op de Balkan of in Noord-Afrika. Ze verblijven in het asielcentrum van Ter Apel en veroorzaken al langere tijd overlast in het grensdorp.

Die overlast uitte zich geruime tijd in het zich misdragen in het openbaar vervoer. Om daar een einde aan te maken, werd met geld van de rijksoverheid een speciale asielbus ingezet. Die rijdt dagelijks tussen het asielcentrum en Emmen heen en weer.

Drie sterke mannen

Om het probleem van winkeldiefstal in te dammen, stelde de rijksoverheid drie sterke mannen aan, met verregaande bevoegdheden. Die pakken overlastgevers ‘op individueel niveau’ aan en maakten onlangs bekend dat betrapte asielzoekers worden gekort op hun leefgeld. Dat geld gaat naar de gedupeerde winkeleigenaren. De burgemeester hoopt dat deze maatregelen er toe bijdragen dat het aantal diefstallen daalt.

Handelsvereniging

Dat hoopt voorzitter Harry Stuulen van de handelsvereniging Mercurius ook. Hij constateert ook dat het aantal diefstallen fors blijft. ,,Elke maatregel die genomen wordt om dit aan te pakken, is welkom.’’

Een van die maatregelen is ook de inzet van extra politieagenten in de komende twee jaar. ,,De basiseenheid van de politie in Westerwolde had 15 mensen en nu 20’’, aldus Velema.

Gemeenteraad

De burgemeester bespreekt de meest recente cijfers binnenkort met de gemeenteraad van Westerwolde. Die cijfers laten onder meer ook zien dat het aantal aangiften van mishandeling in de eerste vier maanden van dit jaar 23 bedroeg, tegen 31 over die periode vorig jaar. Bij 21 van die 23 gevallen was een ‘vreemdeling’ betrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen