Het datacenter Google in de Eemshaven maakt binnenkort als eerste gebruik van de nieuwe industriewaterzuivering die is gebouwd in Garmerwolde.

Daarmee beschikt Google over industriewater van oppervlaktewater als bron en kan zo haar datacenter koelen. Volgens Waterbedrijf Groningen is de nieuwe industriewaterzuivering die deze maand officieel in gebruik wordt genomen, heel hard nodig. ,,De vraag naar industriewater neemt toe. Om ook de nieuwe bedrijven te kunnen bedienen die zich willen vestigen in de Eemshaven en op bedrijventerrein Oosterhorn bij Farmsum, bieden we een alternatief. Industriewater gemaakt van oppervlaktewater als bron’’, zegt woordvoerster Eveline Corbeel van Waterbedrijf Groningen.

Al sprake van waterschaarste

De nieuwe installatie die door industriewaterdochter North Water is gerealiseerd, moet voorzien in de watervraag zonder een aanslag te doen op de drinkwatervoorziening. Als de behoefte bij consumenten en bedrijven in dit tempo toeneemt, kan dat in de toekomst tot tekorten leiden. De afgelopen jaren was in droge tijden al sprake van waterschaarste. Waterbedrijf Groningen is niet alleen zuinig op het grondwater dat voor consumptie geschikt is. Ook het oppervlaktewater moet voor natuur en landbouw op peil blijven.

‘Geen superschoon water gebruiken’

Provinciale politici kregen onlangs te horen dat het leveren van voldoende drink- en oppervlaktewater een stevige klus is. ,,Het gaat nog prima, maar als we inderdaad vergunningen willen blijven verstrekken aan bedrijven die veel water gebruiken voor hun productieprocessen, moeten we maatregelen nemen’’, zegt Statenlid Margriet Donker-Van der Vinne (ChristenUnie).

Volgens haar is het slim om voor landbouw en industrie geen superschoon drinkwater te gebruiken. ,,Er moet uitbreiding komen van de productie van industriewater. Daarnaast is het zaak om het overschot aan neerslag in najaar en winter zoveel mogelijk vast te houden. Het kan dan worden toegevoegd aan het grondwater, zodat het de diepe bodem in dringt, en we op die manier de onttrekkingen van grondwater elk jaar weer aanvullen.’’

Corbeel verwacht dat na Google meerdere bedrijven gebruik zullen maken van de industriewaterzuivering. De bedrijven betalen voor deze voorziening. Volgens North Water kan het met de nieuwe zuivering jaarlijks circa 10 miljoen kubieke meter water leveren. Het is ook bewust gebouwd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde om in de nabije toekomst het gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken. Het water gaat via een nieuw leidingtracé naar de Eemshaven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen